Tullverket

Varför har du blivit kontrollerad?

En av Tullverkets uppgifter är att förhindra illegal in- och utförsel av varor. Våra kontroller är nödvändiga för att vi ska kunna bekämpa smugglingen av narkotika, vapen, barnpornografi med mera. 

Även du som gör rätt kan bli kontrollerad

Vår kontrollverksamhet är nödvändig för att vi ska kunna bekämpa bland annat smugglingen av narkotika och förhindra spridning av smitta och farliga ämnen. Vi hoppas att du har förståelse för det.

Har du frågor om en tullkontroll eller vill framföra ett klagomål?

Ring Tullverket 0771-520 520 och välj i talsvarsmenyn att få tala med telefonist. Be om att bli kopplad till kundombudsmannen, KUNO (vardagar klockan 8.00–16.30).

Vill du framföra ett skriftligt klagomål kan du mejla till tullverket@tullverket.se eller skicka brev till:

Tullverket
Rättsavdelningen
Box 12854
112 98 Stockholm

Rättsligt stöd för Tullverkets kontroller

Tullagen (2016:253), lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:4000