Tullverket

Överklaga ett tilldelningsbeslut

När Tullverket fattat ett tilldelningsbeslut och informerat alla anbudsgivare om det, börjar en tidsfrist på tio dagar att löpa (avtalsspärr).

Under den tio dagar långa tidsfristen kan leverantörer som inte vunnit upphandlingen ansöka om överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Förvaltningsrätten i Stockholm – Att överklaga

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Uppdaterad: 2019-12-09


4000