Tullverket

Överklaga ett tilldelningsbeslut

Efter att Tullverket fattat ett tilldelningsbeslut och informerat alla anbudsgivare om det, kan du överklaga beslutet inom tidsfristen på tio dagar (avtalsspärr).

Under den tio dagar långa tidsfristen kan leverantörer som inte vunnit upphandlingen ansöka om överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Förvaltningsrätten i Stockholm – Att överklaga

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Sidan uppdaterades: 2020-12-22

Vad är ändrat: Språklig justering


4000