Tullverket

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Tullverket använder kamerabevakning på flera platser i landet för att förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet.

Personuppgiftsbehandling vid fast kamerabevakning

Vid kamerabevakningen sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition), som därefter jämförs mot Tullverkets databas. Vid matchning mot Tullverkets databas meddelas tulltjänstemän vid aktuell plats. Inget material från kamerabevakningen eller andra uppgifter sparas.

Syftet med kamerabevakning

Tullverket bedriver kamerabevakning på ett antal platser i landet med både fasta och mobila kameralösningar. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. De brott som avses är olaglig införsel och utförsel av varor till och från Sverige.

Rättsligt stöd

Tullverket har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 8 § 2 st. p. 1 och 3 och 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200) samt 2 kap. 1 § p. 1 och 2 lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Upplysning

På de platser där Tullverket bedriver kamerabevakning upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning i enlighet med 15 § kamerabevakningslagen.

Personuppgiftsbehandling vid testverksamhet med kameror

För att Tullverket ska kunna använda kameror i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet bedriver myndigheten viss testverksamhet.

Testverksamhet med kameror kan förekomma i Luleå vid E4, väg 97 och Porsövägen. Vid tester sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Inga jämförelser av registreringsnummer sker mot databaser eller register och inget material eller andra uppgifter sparas efter genomfört test.

Syftet med testverksamhet med kameror

Tullverket bedriver testverksamhet med kameror i syfte att testa dem under olika förhållanden. Denna verksamhet är nödvändig för att Tullverket ska kunna förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet med hjälp av kamerabevakning.

Rättsligt stöd

Tullverket har rättsligt stöd för personuppgiftsbehandlingen i enlighet med artikel 6.1 e allmän dataskyddsförordning.

Upplysning

När Tullverket bedriver testverksamhet med kameror upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning på de aktuella platserna.

Mer information

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Personuppgifter hos Tullverket

Sidan uppdaterades: 2020-12-08

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000