Tullverket

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Tullverket använder kamerabevakning på olika platser i landet för att förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet.

Syftet med kamerabevakning

Tullverket bedriver kamerabevakning på ett antal platser i landet med både fasta och mobila kameralösningar. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. De brott som avses är olaglig införsel och utförsel av varor till Sverige. Vid kamerabevakningen sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition), som därefter jämförs mot Tullverkets databas. Inget material från kamerabevakningen eller andra uppgifter sparas.

Rättsligt stöd

Tullverket har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 8 § 2 st. p. 1 och 3 kamerabevakningslagen (2018:1200) samt 2 kap. 1 § p. 1 och 2 lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Upplysning

På de platser där Tullverket bedriver kamerabevakning med fasta kameror upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200).

Mer information

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Personuppgifter hos Tullverket


Uppdaterad: 2020-01-27


4000