Tullverket

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Tullverket använder kamerabevakning på olika platser i landet för att förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet.

Syftet med kamerabevakning

Tullverket bedriver kamerabevakning på ett antal platser i landet med både fasta och mobila kameralösningar. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. De brott som avses är olaglig införsel och utförsel av varor till Sverige. Vid kamerabevakningen sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition), som därefter jämförs mot Tullverkets databas. Inget material från kamerabevakningen eller andra uppgifter sparas.

Rättsligt stöd

Tullverket har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 8 § 2 st. p. 1 och 3 kamerabevakningslagen (2018:1200) samt 2 kap. 1 § p. 1 och 2 lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Upplysning

På de platser där Tullverket bedriver kamerabevakning med fasta kameror upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200).

Personuppgiftsbehandling vid testverksamhet med kameror

För att Tullverket ska kunna använda kameror i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet bedriver myndigheten viss testverksamhet. Tullverket har rättsligt stöd för personuppgiftsbehandlingen i enlighet med artikel 6.1 e allmän dataskyddsförordning. När Tullverket bedriver testverksamhet med kameror upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Tullverket bedriver testverksamhet i syfte att testa kameror under olika förhållanden. Denna verksamhet är nödvändig för att Tullverket ska kunna förebygga, förhindra och utreda brott samt utöva kontrollverksamhet med hjälp av kamerabevakning.

Testverksamhet med kameror kan förekomma i Luleå vid E4, väg 97 och Porsövägen. Vid tester sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Inga jämförelser av registreringsnummer sker mot databaser eller register och inget material eller andra uppgifter sparas efter genomfört test.

Mer information

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Personuppgifter hos Tullverket


Sidan uppdaterades: 2020-09-22

Vad är ändrat:

Innehållet är kvalitetssäkrat


4000