Tullverket

Tullverkets ledningsgrupp

Tullverkets ledningsgrupp sammanträder varje vecka och mötena leds av generaltulldirektören. De som ingår i ledningsgruppen utses av generaltulldirektören och har ett personligt mandat, vilket innebär att om någon är frånvarande har de ingen ersättare.

Charlotte Svensson
generaltulldirektör

Fredrik Holmberg
vikarierande generaltulldirektör

Åsa Wilcox
chef Effektiv handel

Lars Kristoffersson

Lars Kristoffersson
chef Brottsbekämpning

Henrik Stridsman
kommunikationschef

Lotta Halling

Lotta Halling
chef HR-avdelningen

Fredrik Lundström

Fredrik Lundström
it-chef

Jan Tamm

Jan Tamm
chef administrationsavdelningen

Karin Erlingsson

Karin Erlingsson
rättschef och chef för rättsavdelningen

Bodil Taylor

Bodil Taylor
vikarierande överdirektör

Uppdaterad: 2019-12-06


4000