Tullverket

Jobba på kontrollavdelningen

Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då kan du söka dig till Tullverkets kontrollavdelning.

Tullverkets kontrollavdelning är en av fyra avdelningar inom den operativa verksamheten. Kontrollavdelningen ansvarar för alla tullkontroller vid gränsen och annan kontroll inne landet för att säkerställa att endast godkända varor passerar gränsen.

Hur söker jag tjänst till kontrollavdelningen?

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. Du som blir anställd till vår kontrollavdelning får grundutbildning av oss. Utbildningen genomförs utifrån verksamhetens behov och vi startar därför inte en ny utbildning varje termin eller läsår. När nyrekryteringar planeras informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier.

För att gå utbildningen krävs att du söker och får anställning hos oss som tullaspirant. Under utbildningstiden är du anställd med lön. Du kan alltså inte söka till vår utbildning som du gör till högskola och universitet.

Lediga jobb

Vad får jag göra på Tullverkets kontrollavdelning?

På kontrollavdelningen letar vi efter varor som är illegala eller strider mot restriktioner, så som narkotika, vapen, alkohol och tobak, och vi arbetar för att säkerställa att rätt dokument och avgifter tas ut. Du som blir anställd till vår kontrollavdelning börjar som tullaspirant och jobbar vanligtvis först inom gränsskyddet som tullinspektör, därefter kan du gå vidare genom att söka ny tjänst och vidareutbilda dig internt.

När du arbetar med kontroll kan du jobba till exempel som

  • tullinspektör
  • skanneroperatör
  • hundförare.

När du har jobbat ett tag i kontrollavdelningen kan du som vill söka dig vidare till exempelvis tullkriminalavdelningen där du kan jobba bland annat som brottsutredare eller spanare.

Tullinspektör

Som tullinspektör genomför du kontroller av varor i gods- och resandeflödet till och från Sverige för att förhindra att illegala och farliga varor som narkotika, dopningsmedel, vapen, alkohol och tobak kan passera Sveriges gränser. Arbetet innebär bland annat att genomsöka containrar, fartyg, fordon, bagage, lager och terminaler, du får även brottsrapportera och hålla förhör. Som tullinspektör kan du även arbeta på en klareringsexpedition där du kontrollerar tulldeklarationer för gods som omfattas av tullbestämmelserna. Du arbetar oftast uniformerad och möter dagligen allmänheten, vilket ställer krav på ett respektfullt bemötande. Du måste ha förmåga att klara av situationer som är såväl psykiskt som fysiskt krävande, till exempel kommer du att behöva vistas i smutsiga miljöer, trånga utrymmen och ofta utomhus i alla typer av väderförhållanden. Arbetet sker i grupp vilket förutsätter att du har god samarbetsförmåga. Du arbetar oregelbundna arbetstider.

Hundförare

Som hundförare jobbar du som utbildad tullinspektör i en kontrollgrupp där du som hundförare arbetar tillsammans med din sökhund. För att bli hundförare behöver du först ha jobbat ett tag som tullinspektör i kontrollavdelningen därefter kan du söka dig vidare till att bli hundförare vid en intern rekrytering som bestäms efter verksamhetens behov. Tullverket köper in hundar som utbildas internt tillsammans med den nyrekryterade hundföraren.

Läs om vad våra medarbetare säger om att jobba på Tullverket.

Se våra lediga jobb.

Ta reda på vad några av våra medarbetare jobbar med!

Maja, tullinspektör

Maja, tullinspektör

Niklas, hundförare

Sidan uppdaterades: 2021-01-02

Vad är ändrat: Uppdateringar med anledning av Tullverkets nya organisation 2021


4000