Tullverket

Jobba inom Effektiv handel

Vill du ha meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter inom handel och tullhantering? I så fall är Effektiv handel något för dig.

Effektiv handel, en av våra två avdelningar inom kärnverksamheten, hanterar all in- och utförsel av varor och transporter. Avdelningen ansvarar för att rätt tull och andra avgifter tas ut för de varor som förs in och ut ur landet, samt för kontrollen av att in- och utförselreglerna följs. Inom avdelningen finns en mängd olika arbetsuppgifter. Du kan exempelvis arbeta som

  • tillståndshandläggare
  • klareringshandläggare
  • tullrevisor.

Läs om vad våra medarbetare säger om att jobba på Tullverket.

Rekrytering

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. När nyrekryteringar planeras så informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier.

Utbildning

Under ditt första halvår som anställd kommer du att få gå en grundutbildning där teori varvas med praktik. Utbildningen genomförs framförallt på din anställningsort som en distansutbildning.

Läs mer om grundutbildningen.

Uppdaterad: 2019-12-11


4000