Tullverket

Jobba inom Brottsbekämpning

Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då kan du söka dig till Tullverkets avdelning Brottsbekämpning.

Tullverkets brottsbekämpning, en av våra två avdelningar inom kärnverksamheten, har som uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och att förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö.

Brottsbekämpning består huvudsakligen av verksamheterna gränsskydd och tullkriminal och arbetet sträcker sig genom hela kedjan från underrättelse, analys och kontroll till färdig förundersökning.

Flera olika yrken inom brottsbekämpning

För dig som blir anställd till brottsbekämpningen börjar du som tullaspirant och jobbar vanligtvis först inom gränsskyddet. Därefter kan du gå vidare för att jobba som exempelvis

  • brottsutredare
  • spanare
  • hundförare.

Som tulltjänsteman inom gränsskyddet innebär ditt arbete att förhindra att illegala och farliga varor som narkotika, dopningsmedel, vapen, alkohol och tobak kan passera Sveriges gränser. Du arbetar oftast uniformerad och möter dagligen allmänheten, vilket ställer krav på ett vänligt bemötande. Du måste ha förmåga att klara av situationer som är såväl psykiskt som fysiskt krävande, till exempel kommer du att behöva vistas i smutsiga miljöer, trånga utrymmen och ofta utomhus i alla typer av väderförhållanden. Du kan även komma i kontakt med djur, olika kemikalier och andra produkter. Arbetet innebär också att hantera teknisk utrustning såsom röntgenutrustning. Du arbetar schemalagd på oregelbunden arbetstid.

Som brottsutredare har du som huvudsaklig uppgift att utreda brott inom ramen för Tullverkets förundersökningsrätt. Arbetet bedrivs enskilt på uppdrag av förundersökningsledare/åklagare eller tillsammans i ett projekt med ledning av en projektledare på tullkriminalen. I arbetet ingår att ha beredskap både kvällar, nätter och helger.

Läs om vad våra medarbetare säger om att jobba på Tullverket.

Rekrytering

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. När nyrekryteringar planeras så informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier.

Utbildning

Du påbörjar din anställning som tullaspirant med en grundutbildning som är uppdelad i teori-  och praktikdel, totalt under cirka 14 månader.

Läs mer om grundutbildningen.

Uppdaterad: 2019-12-11


4000