Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter om framtida tullhantering

 • 2018-06-01 Framtida tullhantering

  Tekniska specifikationer för deklaration för tillfällig lagring

  Nu hittar du en deklarationshandledning och tekniska specifikationer för deklarationen för tillfällig lagring på Tullverkets webbplats.
 • 2018-06-01 Framtida tullhantering

  Tullverket omprövar tillstånd till lokalt klareringsförfarande

  Under september kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall du har flera av tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet.
 • 2018-05-22 Framtida tullhantering

  Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration

  Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster.
 • 2018-05-08 Framtida tullhantering

  Snart ändras processen för anläggningar för tillfällig lagring

  Tullverket förbereder nu en förändring av processen för tillfällig lagring. Den nya hanteringen innebär att alla uppgifter ska lämnas digitalt. Dessutom kan helt nya aktörer bli inblandade som inte lämnat deklarationer tidigare.
 • 2018-04-04 Framtida tullhantering

  Tullverket omprövar fler tillstånd

  Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle.
 • 2018-03-23 Framtida tullhantering

  Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare.
 • 2018-01-26 Framtida tullhantering

  Ny genomförandeplan för programmet Elektronisk tull

  Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen.
 • 2017-08-17 Framtida tullhantering

  Statusrapport från EU-kommissionen

  Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen.
 • 2017-06-07 Framtida tullhantering

  Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet

  Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet.
 • 2017-05-15 Framtida tullhantering

  EU-gemensam hantering av tillstånd

  Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd.
 • 2017-04-27 Framtida tullhantering

  Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten

  Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden.
 • 2017-02-27 Framtida tullhantering

  Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser

  Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag.
 • 2017-01-30 Framtida tullhantering

  Ny genomförandeplan beslutad

  Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-04