Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter om framtida tullhantering

 • 2018-12-12 Framtida tullhantering

  Platser som ersätter tullklareringsområden

  Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring.
 • 2018-11-21 Framtida tullhantering

  Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut

  Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets webbtjänster.
 • 2018-11-15 Framtida tullhantering

  Genombrott i brexitförhandlingarna

  Nu finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Den 14 november godkände den brittiska regeringen förslaget som bland annat innehåller en kompromiss om gränsen mellan Nordirland och Irland.
 • 2018-09-14 Framtida tullhantering

  Tillstånd till förenklad deklaration - snart i Systemet för tullbeslut

  Nu har Tullverket börjat flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Först ut är tillstånd till förenklad deklaration.
 • 2018-08-30 Framtida tullhantering

  Införandet av anläggning för tillfällig lagring skjuts fram till 1 februari 2019

  Införandet av den nya digitala hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring har skjutits fram tre månader. Införandet sker därmed den 1 februari 2019 och följs av en tolv månaders övergångsperiod innan all hantering ska vara omställd och ske digitalt.
 • 2018-06-01 Framtida tullhantering

  Tekniska specifikationer för deklaration för tillfällig lagring

  Nu hittar du en deklarationshandledning och tekniska specifikationer för deklarationen för tillfällig lagring på Tullverkets webbplats.
 • 2018-06-01 Framtida tullhantering

  Tullverket omprövar tillstånd till lokalt klareringsförfarande

  Under september kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall du har flera av tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet.
 • 2018-05-22 Framtida tullhantering

  Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration

  Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster.
 • 2018-05-08 Framtida tullhantering

  Snart ändras processen för anläggningar för tillfällig lagring

  Tullverket förbereder nu en förändring av processen för tillfällig lagring. Den nya hanteringen innebär att alla uppgifter ska lämnas digitalt. Dessutom kan helt nya aktörer bli inblandade som inte lämnat deklarationer tidigare.
 • 2018-04-04 Framtida tullhantering

  Tullverket omprövar fler tillstånd

  Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle.
 • 2018-03-23 Framtida tullhantering

  Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare.
 • 2018-01-26 Framtida tullhantering

  Ny genomförandeplan för programmet Elektronisk tull

  Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen.
 • 2017-08-17 Framtida tullhantering

  Statusrapport från EU-kommissionen

  Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen.
 • 2017-06-07 Framtida tullhantering

  Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet

  Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet.
 • 2017-05-15 Framtida tullhantering

  EU-gemensam hantering av tillstånd

  Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd.
 • 2017-04-27 Framtida tullhantering

  Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten

  Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden.
 • 2017-02-27 Framtida tullhantering

  Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser

  Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag.
 • 2017-01-30 Framtida tullhantering

  Ny genomförandeplan beslutad

  Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig? * (obligatorisk)
Hjälpte informationen på sidan dig?Jag är
Jag ärCaptcha * (obligatorisk)

Uppdaterad: 2017-10-04