Tullverket

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Om du ska föra in vapen i Sverige bör du meddela Tullverket 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling och skicka den med e-post till ett vakthavande befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.

Vakthavande befäl i Stockholm
Telefon: 08-456 66 20
kcgs.vb@tullverket.se

Vakthavande befäl i Malmö
Telefon: 040-661 32 20
kcgm.vb@tullverket.se

Vakthavande befäl i Göteborg
Telefon: 031-63 38 00
kcgg.vb@tullverket.se

Du behöver också visa upp blanketten vid gränspassagen.

Ladda ner blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.PDF

Vapen till ett annat EU-land

Om du handlar vapen med ett annat EU-land ska du lämna blanketten i original till Tullverket vid gränsen.

Vapen till ett land utanför EU

Om du handlar vapen med ett land utanför EU ska du lämna blanketten i original tillsammans med en tulldeklaration, även vid förenklad deklaration.

Om du har tillstånd till förenklad deklaration ska du ange call me-kod 12 på den förenklade tulldeklarationen.

Lämna alltid deklarationsblanketten och tulldeklarationen vid gränspassage. Vi kontrollerar då att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen. Denna deklarationsblankett skickar vi sedan till polisen.

Du behöver utförseltillstånd

När du för ut vapen till ett land utanför EU behöver du ett utförseltillstånd. Det får du antingen av Polismyndigheten (oftast inom EES) eller Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).

Polismyndigheten

Inspektionen för Strategiska Produkter

Uppdaterad: 2020-06-05


4000