Tullverket

Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Sverige kontrollerar export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Produkter med dubbla användningsområden är produkter som kan användas både civilt och militärt. Med andra ord innebär detta produkter, som kan användas för att tillverka nukleära, biologiska eller kemiska vapen, så kallade massförstörelsevapen.

Produktomfånget är stort och omfattar allt från telekommunikationsutrustning som innehåller kryptering till värmekameror och processorer, som arbetar under extremt låga eller höga temperaturer.

Du behöver tillstånd

För att få exportera krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden behöver du tillstånd. I Tullverkets författningsstöd för kontroll av strategiska produkter hittar du en förteckning över de produkter som är exportreglerade. Tillstånd ansöker du om hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I de fall du ska exportera varor för kärnteknisk verksamhet ska du i stället söka tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Läs mer om tillstånd hos Inspektionen för strategiska produkter.

Läs mer om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Skicka in en föranmälan

Om du ska exportera krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden behöver du göra en nationell föranmälan 48 timmar innan exporten sker.

Föranmälan vid export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Dokumentkoder för PDA i fält 44 i exportdeklarationen

Koden X002 (exportlicens) har upphört att gälla i samband med att den nya PDA-förordningen trädde i kraft den 9 september 2021, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Negationskoden Y901 är den samma, det vill säga koden som förtydligar att varan inte ingår i förteckningen över produkter med dubbla användningsområden.

X002 har ersatts med följande X-koder

Individuellt exporttillstånd

X060 Individuellt tillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Unionens generella exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

X061
EU001; generellt exporttillstånd för export till Förenta staterna, Australien, Japan, Kanada, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Storbritannien och Nya Zeeland.

X062
EU002 Export av vissa produkter med dubbla användningsområden till vissa destinationer

X063
EU003 Export efter reparation/ersättning

X064
EU004 Tillfällig export för utställningar och mässor

X065
EU005 Export av telekommunikationsprodukter

X066
EU006 Export av kemikalier

X067
EU007 Koncernintern överföring av programvara och teknik

X068
EU008 Export av krypteringsprodukter

X071 Nationella generella exporttillstånd

Globalt exporttillstånd

X070 Globalt exporttillstånd

Transitering

X072 Transiteringstillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Den nya PDA-förordningen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information under rubriken Dokumentkoder för PDA i fält 44 i exportdeklarationen

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000