Tullverket

Varför har du blivit kontrollerad?

En av Tullverkets uppgifter är att förhindra illegal in- och utförsel av varor. Våra kontroller är nödvändiga för att vi ska kunna bekämpa smugglingen av narkotika, vapen, barnpornografi med mera. 

Även du som gör rätt kan bli kontrollerad

Vår kontrollverksamhet är nödvändig för att vi ska kunna bekämpa bland annat smugglingen av narkotika och förhindra spridning av smitta och farliga ämnen. Vi hoppas att du har förståelse för det.

Kontroll av paket

Har Tullverket kontrollerat ditt paket? Vad gäller vid sådana kontroller? Här svarar vi på frågor om kontroller av paket och andra försändelser i post- och kurirflödet.

Frågor och svar om kontroll av paket

Kontroller på och av kroppen

Vi gör en kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning när det finns anledning att anta att det finns föremål i kläderna eller på kroppen som kan tas i beslag. Vill du veta mer?

Kontroller på och av kroppen

Har du frågor om en tullkontroll eller vill framföra ett klagomål?

Ring till Tullverket 0771-520 520 och välj i talsvarsmenyn att få tala med telefonist. Du får då beskriva ditt ärende, lämna ditt namn och telefonnummer. En kundombudsman kommer därefter att kontakta dig skyndsamt (vardagar klockan 8.00–16.30).

Vill du framföra ett skriftligt klagomål kan du mejla till tullverket@tullverket.se eller skicka brev till:

Tullverket
Rättsavdelningen
Box 27311
102 54 Stockholm

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Hur du kommer i kontakt med Tullverkets kundombudsman.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)