Tullverket

Handla vapen och farliga föremål på din resa

Du behöver alltid anmäla till Tullverket när du för skjutvapen, ljuddämpare och ammunition över den svenska gränsen. Du kan också behöva anmäla att du för med dig andra vapen, farliga föremål och laserpekare.

När du har med dig ett skjutvapen, ljuddämpare, ammunition, ett farligt föremål eller en laserpekare över Sveriges gräns krävs det tillstånd från den svenska polismyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Ta reda på vad respektive myndighet kräver i just ditt fall.

Vapen, regler och tillstånd – Polismyndigheten

Civila skjutvapen – Inspektionen för strategiska produkter

Laser och IPL – Strålsäkerhetsmyndigheten

Det här gäller om du handlar vapen i ett annat land och tar med till Sverige

Till Sverige från ett annat EU-land

Fyll i en blankett i förväg

Innan du kommer till gränsen ska du fylla i följande blankett:

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

Välj röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska du välja den röda filen eller gången och söka upp en tulltjänsteman. Där ska du lämna in blanketten och även visa upp ett införseltillstånd från Polismyndigheten. Om du redan har licens för det vapen du ska ta in i Sverige behöver du inget införseltillstånd.

Läs mer om införseltillstånd hos Polismyndigheten.

Till Sverige från ett land utanför EU

Fyll i blanketter i förväg

Innan du kommer till gränsen ska du fylla i följande blankett:

Ladda ner blanketten Enhetsdokument Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Om du reser med ett skjutvapen behöver du även fylla i en följande blankett:

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

Välj röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska du välja den röda filen eller gången och söka upp en tulltjänsteman. Där ska du lämna in de två blanketterna och även visa upp ett införseltillstånd från Polismyndigheten. Om du redan har licens för det vapen du ska ta in i Sverige behöver du inget införseltillstånd.

Läs mer om införseltillstånd hos Polismyndigheten.

Betala avgifter

Du kan behöva betala tull och moms.

Avgifter när du handlar från ett annat land


Det här gäller om du handlar vapen i Sverige och tar med till ett annat land

Från Sverige till ett annat EU-land

Fyll i en blankett i förväg

Innan du kommer till gränsen ska du fylla i en blankett:

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

Sök tillstånd

Du kan behöva tillstånd från flera myndigheter. Tänk på att söka tillstånd för vapnet eller föremålet i god tid innan du ska passera gränsen.

Läs mer om utförseltillstånd hos Polismyndigheten.

Läs mer om utförsel av vapen från Sverige hos Inspektionen för strategiska produkter.

Välj röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska du välja den röda filen eller gången och söka upp en tulltjänsteman. Där ska du lämna in blanketten och även visa upp eventuella tillstånd för vapnet eller föremålet.

Från Sverige till ett land utanför EU

Fyll i blanketter i förväg

Innan du kommer till gränsen ska du fylla i två blanketter:

Tulldeklaration för export (enhetsdokumentet) Pdf, 225.8 kB.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt eller tävling Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

Sök tillstånd

Du kan behöva tillstånd från flera myndigheter. Tänk på att söka tillstånd för vapnet eller föremålet i god tid innan du ska passera gränsen.

Läs mer om utförseltillstånd hos Polismyndigheten.

Läs mer om utförsel av vapen från Sverige hos Inspektionen för strategiska produkter.

Välj röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska du välja den röda filen eller gången och söka upp en tulltjänsteman. Där ska du lämna in blanketten och även visa upp eventuella tillstånd för vapnet eller föremålet.

Det här är skjutvapen

Som skjutvapen räknas

 • kul- och hagelvapen
 • armborst
 • tårgas- och pepparsprayanordningar
 • elchockvapen (elpistol, taser och liknande)
 • vissa vapendelar.

Det här är ammunition

Med ammunition menas patroner och projektiler till handvapen samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler.

Det här är ljuddämpare

En ljuddämpare på ett skjutvapen reducerar ljudet när vapnet avfyras. Ljuddämpare jämställs inte med skjutvapen, utan regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Det här är övriga vapen

Det finns olika sorters vapen som inte enligt lag definieras som skjutvapen. Olika vapen omfattas av olika regler och kräver olika tillstånd.

Luft- och kolsyrevapen (effektbegränsade vapen)

Med luft- och kolsyrevapen menas så kallade effektbegränsade vapen. Det är vapen som drivs med till exempel gas, kolsyra, luft, fjäder eller annat jämförbart drivmedel.

Du kan ta med dig ett luft- eller kolsyrevapen till Sverige utan tillstånd om:

 1. Du är över 18 år.
 2. Vapnet har en effektbegränsningen som innebär att projektilen som skjuts ut har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule fyra meter från vapnets mynning.
 3. Anslagsenergin är max 3 joule fyra meter från vapnets mynning för ett helautomatiskt vapen.
 4. Anslagsenergin är max 10 joule fyra meter från vapnets mynning för ett halvautomatiskt vapen.
 5. Projektilen (färgampullen) har en minsta diameter om 16 mm (gäller paintballvapen).


Ett exempel på ett effektbegränsat vapen är ett luftgevär med en 4,5 mm luftgevärskula som färdas i max 200 m/sek, uppmätt fyra meter från vapnets mynning.


Om ditt luft- och kolsyrevapen inte uppfyller kraven för att slippa tillstånd i listan ovan måste du ha en licens för vapnet. Då gäller samma regler som för vanliga skjutvapen och du ska alltid anmäla till Tullverket när du för vapnet över gränsen.

Harpunvapen

Du behöver tillstånd från den svenska polismyndigheten för att ta med dig harpunvapen till Sverige om

 1. Du är under 18 år.
 2. Avståndet mellan framkanten på bågen till upphakningsanordningen är över 50 cm.
 3. Harpunen drivs med fler än ett spännband.
 4. Harpunen drivs ut med explosiva ämnen som kolsyra, komprimerad luft eller spiralfjäder.

Det här är farliga föremål

Med farliga föremål menas springknivar, springstiletter, butterflyknivar, knogjärn, kaststjärnor, batonger, karatepinnar, blydaggar, riv- eller nithandskar, spikklubbor och liknande. För att få föra in ett sådant föremål till Sverige måste du ha ett särskilt tillstånd från den svenska polismyndigheten.

Tillstånd för laserpekare

Du behöver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att få ta med dig en stark laserpekare till Sverige. Med stark laserpekare menas en batteridriven laserpekare som ska hållas i handen och som tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. I de flesta fall innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (1 mW).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)