Tullverket

Handla alkohol på din resa

När du kommer hem från en resa utomlands får du ta med dig alkohol för personligt bruk utan att betala några avgifter. Mängden avgiftsfri alkohol du får ta med dig beror på i vilket land du har köpt alkoholen – i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU.

Ta med alkohol från ett annat land – detta gäller

Om du reser till Sverige från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU skiljer sig reglerna åt, men det finns tre saker som alltid gäller:

 • Du har fyllt 20 år.
 • Du transporterar eller bär alkoholen själv.
 • Alkoholen är för ditt eller din familjs personliga bruk.

Ta med alkohol hem från ett annat EU-land

Inga avgifter

Om du köper alkohol i ett annat EU-land betalar du inga avgifter, förutsatt att du transporterar eller bär alkoholen själv. Alkoholen ska vara för dig eller din familjs personliga bruk.

Personligt bruk

Du får ta med dig den mängd alkohol som är för ditt eller din familjs personliga bruk. Till din familj räknas närmast anhörig som du delar hushåll med. Det är alltså inte tillåtet att köpa alkohol att sälja vidare.

Bjuda på alkohol

Det är tillåtet att ge bort enstaka gåvor med alkohol under förutsättningen att du inte får någon form av betalning för dem. I personligt bruk ingår även att du får bjuda på alkoholvarorna vid exempelvis ett bröllop eller en fest, men då ska du kunna styrka detta.

Så resonerar Tullverket om mängd alkohol för personligt bruk

Förutsatt att alkoholen är för dig och din familjs¹ personliga bruk, utgår vi bland annat från mängderna som framgår av lagen om alkoholskatt²:

 • 10 liter spritdrycker
 • 90 liter vin (varav 60 liter mousserande vin)
 • 20 liter starkvin
 • 110 liter öl

Mängden är inte ensamt avgörande

Observera att mängden alkohol inte är ensamt avgörande vid bedömning om alkoholen verkligen är avsedd för ditt personliga bruk. Tullverket gör en helhetsbedömning av omständigheterna. Det är du som ska visa för tulltjänstemannen vid gränsen att mängden alkohol är rimlig för din eller din familjs personliga bruk.

Införsel av mer alkohol än ovan

Om du tar in större mängd än ovan, till exempel för en större fest, ska du kunna visa att alkoholen är för ditt personliga bruk genom att du har med dig uppgifter och handlingar som styrker att du till exempel ska ha ett bröllop eller en annan stor fest.

Införsel av mindre alkohol än ovan

Eftersom mängden alkohol inte är ensamt avgörande kan du även behöva visa att en mindre mängd alkohol än ovan är för dig och din familjs personliga bruk.

¹ Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

² Mängderna framgår av 2 kap. 11 § andra stycket lag (2022:156) om alkoholskatt.

Om tulltjänstemannen misstänker att alkoholen inte är för personligt bruk

Det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränsen om det är rimligt att alkoholen är för personligt bruk. Om en tulltjänsteman bedömer att den alkohol du har med dig inte är för ditt personliga bruk, uppstår misstanke om skattebrott eller smuggling.

Misstanke om skattebrott

Ifall misstanke om skattebrott uppstår kommer alkoholen att omhändertas och en skatteutredning göras (med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter).

När alkoholen är omhändertagen för skatteutredning är det du som ska kunna visa att den är för personligt bruk.

Misstanke om smuggling

Ifall misstanke om smuggling uppstår kommer alkoholen att beslagtas och en förundersökning inledas (med stöd av smugglingslagen 2000:1225.

När alkoholen är beslagtagen är det Tullverket som ska styrka smugglingsbrott. En åklagare gör bedömningen om förundersökningen ska läggas ner eller gå till åtal. En domstol kan i sin tur ogilla åtalet, och då hävs beslaget av varorna. I samband med hävandet av beslaget, kan alkoholen omhändertas av Tullverket för skatteutredning.

Ta med alkohol hem från ett land utanför EU

Avgifter kan tillkomma – mängden avgör

Om du köper alkohol i ett land utanför EU kan du ta med dig en begränsad mängd utan att betala några avgifter. Det gäller under förutsättning att du har varit utomlands i minst 20 timmar, eller att inresan sker med kommersiellt flyg. Hur stor den avgiftsfria mängden är kan du se i avsnittet om mängder nedan.

Mer alkohol än den avgiftsfria mängden ska deklareras

Har du med dig mer alkohol än den avgiftsfria mängden ska du välja den röda filen "varor att deklarera" i tullfiltret vid gränsen. Där anmäler du den mängd alkohol du har med dig och betalar tull och skatt.

Dessa mängder kan du föra med dig från ett land utanför EU

Utan att betala avgifter får du ta med dig:

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
 • 4 liter vin och
 • 16 liter starköl

Du får ta med dig alkohol från alla tre kategorier, men de olika mängderna du tar med dig får inte överstiga gränsen för respektive kategori. Du kan alltså till exempel ta med dig 2 liter starkvin, 4 liter vin och 16 liter starköl.

Om du tar med dig mer alkohol än ovan ska du deklarera den till Tullverket och betala tull och skatt.

Avgifter – tull och skatt

Om du vill ta med dig alkohol utöver den avgiftsfria mängden, ska du betala tull och skatt. Det gör du genom att välja den röda filen "varor att deklarera" i tullfiltret vid gränsen där du anmäler alkoholen till en tulltjänsteman.

Anmäl dina varor till Tullverket

Tull- och skattesatser

För alkohol som du tar med dig från ett land utanför EU, utöver den avgiftsfria mängden, ska du betala tull och skatt. Avgifterna som gäller är:

 • spritdryck, tull 4 kr/liter, skatt 267 kr/liter
 • starkvin, tull 2 kr/liter, skatt 92 kr/liter
 • vin, tull 1 kr/liter, skatt 41 kr/liter
 • starköl, tull 3 kr/liter, skatt 23 kr/liter.

Ta med alkohol från Kanarieöarna eller Åland

Det finns områden som tillhör EU men ligger utanför EU:s skatteområde, till exempel Kanarieöarna eller Åland. Om du köper alkohol kan du ta med dig samma mängd som om du kom resande från ett land utanför EU utan att betala tull och skatt. Samma regler gäller när du handlar alkohol i en taxfreebutik.

För personer bosatta i Sverige gäller att

 • du har varit utomlands i minst 20 timmar eller
 • inresan sker med kommersiellt flyg.

Tar du med dig alkohol utöver den avgiftsfria mängden eller om du inte uppfyller ett av ovan krav för skattefrihet (till exempel att du reser med färja och varit utomlands i färre än 20 timmar), ska du anmäla den till Tullverket samt betala skatt. Du anmäler alkoholen till Tullverket genom att välja röd fil när du passerar gränsen.

EU:s punktskatteområden – Skatteverket

Är landet med i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)