Tullverket

Handla tobak och andra nikotinhaltiga produkter på din resa

Du får ta med dig tobak och andra nikotinhaltiga produkter för personligt bruk från ett annat EU-land, utan att betala några avgifter. Från ett land utanför EU gäller bestämda mängder inom en viss värdegräns.

Det finns regler som gäller oavsett var du köpt tobaken och nikotinprodukterna som du måste följa.

 1. Du måste ha fyllt 18 år.
 2. Tobaken och andra nikotinhaltiga produkter måste vara för ditt eller din familjs¹ personliga bruk.
 3. Du ska själv ha handlat och transportera tobaken och de nikotinhaltiga produkterna.

Observera att det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränsen om det är rimligt att varorna är för personliga bruk.

Tillåtna mängder


Från ett annat EU-land

Från ett land utanför EU


Hur mycket tobak får jag ta med mig hem?

För ditt eller din familjs¹ personliga bruk.


Något av följande:

– 200 cigaretter
– 100 cigariller
– 50 cigarrer
– 250 g röktobak

– 250 g övrig tobak eller
– ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror³

Hur mycket snus får jag ta med mig hem?

För ditt eller din familjs¹ personliga bruk.

För ett värde på 4 700 kr för den som reser med kommersiell flyg- eller färjetrafik, samt för 3 300 kr för övriga resande. Dessa värdegränser gäller det totala beloppet för det du har köpt på resan och tar med dig hem, alltså inklusive t.ex. kläder och teknikprylar.


Exempel: Om du ska resa hem med flyg och har handlat kläder för 3 000 kr på resan kan du bara ta med dig snus hem för 1 700 kr, eftersom det totala beloppet på det du köper med dig hem då blir 4 700 kr.

Behöver jag betala någon avgift för tobaken?

Nej.

Bara om du vill ta med dig mer tobak än mängden ovan.

 

Hur mycket e-vätska som innehåller nikotin får jag ta med mig?

20 milliliter

20 milliliter

Hur mycket andra nikotinhaltiga produkter, exempelvis nikotintuggummi och nikotinnässpray, får jag ta med mig?

200 gram

200 gram

Behöver jag betala någon avgift för e-vätska som innehåller nikotin eller andra nikotinhaltiga produkter?


Bara om du vill ta med dig mer än mängden ovan.

Bara om du vill ta med dig mer än mängden ovan.


E-cigaretter och påfyllningsbehållare 

För e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller andra bestämmelser.

Läs mer om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Handla tobak i ett annat EU-land

Om du har köpt tobak i ett annat EU-land får du ta med dig den mängd tobak som är för ditt eller din familjs personliga bruk.

Undantag

Om du köper tobak på till exempel Åland eller Kanarieöarna (vissa områden utanför EU:s skatteområde) räknas de som länder utanför EU. Detta betyder att om du till exempel på en färja från Åland köper varor via taxfree så är de varorna tullfria men inte skattefria. Så är det eftersom dessa ställen tillhör EU:s tullunion men inte skatteunion.


När Tullverket bedömer om tobaken är för ditt eller din familjs personliga bruk, utgår vi bland annat från mängderna som framgår av lagen om tobaksskatt²:

 1. 800 cigaretter
 2. 400 cigariller
 3. 200 cigarrer och
 4. 1 kilo röktobak
 5. 1 kilo övrig tobak.

Om du har med dig mer tobak än dessa mängder är det du som ska visa att mängden tobak är rimlig för din eller din familjs personliga bruk. Men mängden tobak är inte ensam avgörande vid tulltjänstemannens bedömning av om tobaken verkligen är avsedd för ditt personliga bruk. Tullverket gör en helhetsbedömning av omständigheterna.

Handla tobak eller andra nikotinprodukter i ett land utanför EU

Om du har köpt tobaken som du tar med dig på din resa till Sverige i ett land utanför EU får du bara ta med dig en viss mängd till Sverige, enligt någon av följande punkter:

 1. 200 cigaretter eller
 2. 100 cigariller eller
 3. 50 cigarrer eller
 4. 250 g röktobak eller
 5. 250 g övrig tobak eller
 6. ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror³.

Avgiftsfri mängd e-vätska som innehåller nikotin och andra nikotinhaltiga produkter:

 • 20 milliliter e-vätska som innehåller nikotin
 • 200 gram andra nikotinhaltiga produkter, avsedda att användas i mun eller näsa, som inte innehåller tobak, till exempel tobaksfritt snus, nikotintuggummi och nikotinnässpray.

Om du är bosatt i Sverige måste du ha varit utomlands längre än 20 timmar, eller att inresan sker med flyg i yrkesmässig trafik, för att du ska få ta med dig tobak till Sverige utan att betala avgifter.

Om du vill ta med dig mer än den avgiftsfria mängden, måste du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för den. Du ska också anmäla till Tullverket genom att välja röd fil när du passerar gränsen.

Här hittar du information om hur du anmäler dina varor till Tullverket.

Tobaksskatt och nikotinskatt

För tobak och nikotinhaltiga produkter som du tar med dig från ett land utanför EU ska du, utöver den avgiftsfria mängden, betala tull, moms och svensk tobaksskatt eller nikotinskatt. För e-vätska och andra nikotinhaltiga produkter ska du, utöver den avgiftsfria mängden, betala nikotinskatt även om du för in dem från ett annat EU-land.

 • Cigaretter: tull 34 öre/styck och skatt 202 öre/styck
 • Cigarrer: tull 86 öre/styck och skatt 226 öre/styck
 • Röktobak: tull 428 kr/kg och skatt 2 495 kr/kg
 • Övrig tobak: tull 428 kr/kg och skatt 2 495 kr/kg
 • Snus: tull 104 kr/kg och skatt 785 kr/kg


E-vätska:

 • Från land utanför EU: tull 320 kr/liter och skatt 3 300 kr/liter
 • Från annat EU-land: skatt 2000 kr/liter
 • Högkoncentrerade e-vätskor från annat EU-land: skatt 4000 kr/liter
 • Högkoncentrerade e-vätskor fran land utanför EU: tull 320 kr/liter och skatt 6600 kr/liter

Läs om skatt på e-vätska på Skatteverkets webbplats

Andra nikotinhaltiga produkter:

 • Från land utanför EU: tull 390 kr/kg och skatt 1 225 kr/kg
 • Från annat EU-land: skatt 200 kr/kg


De här reglerna gäller även när du köper tobak och nikotinprodukter i ett område utanför EU:s skatteområde, till exempel Åland och Kanarieöarna, även om dessa räknas som länder inom EU i andra bemärkelser.

Läs om EU:s skatteområden hos Skatteverket .

Definitioner

¹ Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

² Mängderna framgår av 2 kap. 13 § lag (2022:155) om tobaksskatt.

³ En resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även t ex cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)