Tullverket

Piratkopior

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger en immateriell rättighet. Att använda någon annans immateriella rättigheter utan rättighetshavarens tillstånd utgör ett immaterialrättsintrång.

Om någon annan än den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent tillverkar eller säljer likadana eller liknande produkter utan rättighetshavarens medgivande är dessa produkter förfalskningar, så kallade piratkopior.

Piratkopior finns inom de flesta produktkategorier, som märkeskläder, mediciner, elektronikvaror, leksaker, mobiltelefoner, smink och läkemedel. Ju mer attraktiv en produkt är, desto större intresse finns det för att piratkopiera den.

Det råder ingen tvekan om att handeln med piratkopior har ökat stort under 2000-talet. En bidragande orsak är att det är så enkelt att beställa produkter via internet. Ofta kommer de förfalskade varorna från Kina, men det tillverkas många förfalskningar i andra länder också.

Faran med att köpa piratkopior

Det kan vara farligt att köpa piratkopior. En förfalskad vara uppfyller sällan alla de produktsäkerhetskrav som finns i EU, för till exempel brandsäkerhet. Det finns inga garantier kopplade till produkten och du som konsument kan inte ställa några som helst krav på hur produkten produceras – eftersom du inte ens vet vem som producerar den. Och vad händer när sminket du använder visar sig innehålla kvicksilver? Om bromsklossarna inte håller måttet? Eller om kosttillskottet du tar består av ämnen som förbjudits för att de kan ge allvarliga biverkningar?

Ett oroande problem är den ökade försäljningen av läkemedel via illegala ”nätapotek”. En stor andel av de läkemedel som säljs där är nämligen förfalskningar. Läkemedlen kan vara helt verkningslösa – vilket i sig är allvarligt om du verkligen behöver en medicin – med det förekommer även förfalskade mediciner som innehåller substanser som är direkt farliga.

Bland de förfalskade produkter som Tullverket stoppar vid gränsen finns alla sorters preparat, från narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel till kosttillskott och bantningsmedel som är klassade som läkemedel eller som innehåller ämnen som ger ökad risk för stroke och hjärtinfarkt.

Bidrar till snedvriden konkurrens

Sett ur ett samhällsperspektiv finns det en rad problem förknippade med piratkopieringen. Ett problem är att handeln med piratkopior är en viktig inkomstkälla eller penningtvätt för grov organiserad brottslighet. Ett annat är att den fria konkurrensen på marknaden sätts ur spel. När företag som har lagt ner stora resurser på att utveckla en produkt får problem med lönsamheten leder det till att arbetstillfällen går förlorade och att samhället förlorar skatteintäkter.

Det här gör Tullverket

Tullverket kan stoppa försändelser som vi misstänker innehåller piratkopior och förstöra dem när det är bekräftat att det handlar om piratkopierade produkter och köparen inte har bestridit förstöringen. I det senare fallet kontaktar vi det företag som äger rättigheten till originalprodukten och företaget kan till exempel välja att inleda en civilrättslig process i domstol mot köparen. Ett annat alternativ är att köparen går med på att varan förstörs och att denne eventuellt får betala ett skadestånd till företaget. Som köpare är det svårt att få någon ersättning från säljaren.

Tullverket samverkar med andra myndigheter i Myndighetssamverkan mot piratkopiering. De andra myndigheterna är Patent- och registreringsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Det här kan du göra

Det bästa rådet är att vara sunt skeptisk till erbjudanden som du tycker är för bra för att vara sanna. De företag som säljer piratkopior lägger stor möda på att deras webbutiker ska upplevas som seriösa och ge sken av att du handlar med ett annat EU-land, även om varorna i själva verket skickas från till exempel Asien. Genom att vara observant på till exempel språket kan du ofta upptäcka om en webbutik är en trovärdig återförsäljare eller inte. Och om du är osäker kan du alltid kontakta produkttillverkaren och fråga om de samarbetar med en viss webbutik.

Tänk också på att många varor som säljs på annons av privatpersoner kan vara förfalskade. Ställ därför frågor om var en vara är köpt och be att få kvitto och eventuella garantier på varan från inköpsstället.

Läkemedel får du överhuvudtaget inte ta emot via postförsändelser från länder utanför EES (i EES ingår EU-länderna och Norge, Island och Liechtenstein). Du bör därför alltid kolla med Läkemedelsverket om det preparat som du är intresserad av är klassat som läkemedel innan du gör en beställning.

Läkemedel

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)