Tullverket

Resa med kontanta medel

Om du ska ta med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns behöver du anmäla det till Tullverket.

Anmälningsplikten är ett led i Sveriges arbete med att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet, och att bekämpa terrorism.

Med kontanta medel menar vi, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

Så här gör du din anmälan

Du gör din anmälan till ansvarig myndighet i det första EU-land du reser in i, eller det sista EU-land du reser ut från. I Sverige är den ansvariga myndigheten Tullverket. Anmälan kan du göra på webben eller på en blankett.

Anmäl på webben

Om du gjort din anmälan på webben kan du välja den gröna gången eller filen i tullfiltret – ”inget att deklarera” – när du kommer till Sverige. Om du gjort din anmälan på webben, behöver du inte kontakta Tullverket när du reser ut ur Sverige. Du måste kunna visa upp ditt anmälningsnummer, eventuella tillstånd och annan dokumentation som krävs för att uppfylla kraven för in- eller utförsel, om en tulltjänsteman ber om det.

Anmäl att du reser till eller från EU med kontanta medel

 

Anmäl på blankett

Skaffa en blankett i ett tullfilter, på ett tullkontor eller här på webbplatsen. När du kommer till Sverige ska du välja den röda gången eller filen i tullfiltret – ”varor att deklarera” – och lämna den ifyllda blanketten till Tullverket.

När du reser ut ur Sverige ska du lämna blanketten till Tullverket på exempelvis en tullklareringsexpedition vid gränsen eller vid en så kallad röd punkt på flygplatsen.

Ladda ner blanketten Anmälan av kontanter.PDF 

Ladda ner den engelska blanketten Cash declaration PDF.

Observera att en del EU-länder har anmälningsplikt även inom EU. Kontrollera därför alltid vilka regler som gäller för det land du ska resa till.

Tullverket kontrollerar

Tullverket har rätt att leta efter kontanta medel i transportmedel, bagage, portföljer och handväskor. Vi kan också utföra kroppsvisitation om det finns anledning att tro att en person inte har anmält att den reser med kontanta medel. Vi har även rätt att göra en kontroll och under tiden kontrollen genomförs hålla kvar kontanta medel som har ett värde av 10 000 euro eller mer som inte har anmälts i förväg.

Läs mer om kontroller av kontanta medel hos Europeiska kommissionen (på engelska).

För information om andra länders in- eller utförselbestämmelser för valuta, kontakta din resebyrå eller landets ambassad eller konsulat.

Kontaktuppgifter till utrikesdepartementet, ambassader och konsulat .

Sidan uppdaterades: 2020-12-11

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000