Tullverket
Foto på en kvinna.

Jobba på tullkriminalavdelningen

På tullkriminalavdelningen bidrar du till att trygga landet för svenska folket genom att jobba med brottsutredning.

Tullkriminalavdelningen är en av fyra avdelningar inom Tullverkets operativa verksamhet. Här samsas överblick med detaljfokus. Blixtsnabba beslut med eftertanke. Här krävs påläst påhittighet och förberedd improvisation. Oavsett vad du jobbar med så gör du det med balans i livet: Du ställer upp för Sverige, vi ställer upp för dig.

Vad får jag göra på Tullverkets tullkriminalavdelning?

Vi hanterar all förundersökningsverksamhet inom Tullverket. På avdelningen finns de tre verksamhetsområdena spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Här finns också ett it- och teknikcentrum som ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och it-forensik. Även Tullverkets laboratorieverksamhet är en del av tullkriminalavdelningen.

Brottsutredare

Som brottsutredare är din uppgift att utreda brott inom ramen för Tullverkets förundersökningsrätt. Du deltar i den operativa fasen av förundersökningen och vilket innebär att delta i husrannsakningar och hämtning till förhör, utreda brott, samla in utredningsmaterial, gå igenom beslag, kontrollera bevisning, hålla förhör med misstänkta och sammanställa förundersökningsprotokoll. Arbetet sker ofta i team, du samverkar med andra funktioner inom Tullverket och med andra myndigheter. För att arbeta som utredare behöver du oftast antingen ha gått Tullverkets grundutbildning alternativt ha erfarenhet av brottsutredningsarbete på en annan myndighet.

Spanare

Som spanare arbetar du med målinriktat spaningsarbete, framförallt i projekt riktat mot storskalig smuggling och organiserad brottslighet. I arbetet ingår även visst brottsutredningsarbete. Arbetet som spanare innebär oregelbunden arbetstid och kan innebära både inrikes- som utrikesresor. För att arbeta som spanare behöver du oftast ha gått Tullverkets grundutbildning eller liknande och ha erfarenhet av arbete inom tullkriminal verksamhet.

It-forensiker

Som it-forensiker hjälper du projektledare och övrig brottsutredande personal med undersökning av beslagtagen it-media, så som datorer, mobiltelefoner eller annan lagringsmedia. Undersökning innebär att du söker, säkrar och dokumenterar digital information som kan utgöra viktig bevisning i våra förundersökningar. Som it-forensiker behöver du ha utbildning inom it-forensik/it-säkerhet eller datavetenskap/systemvetenskap och erfarenhet av arbete inom it-branschen med för tjänsten relevanta arbetsuppgifter.

Fältforenisker (bevis- och spårsäkrare)

Som fältforensiker arbetar du som ett kriminaltekniskt stöd i de förundersökningar som bedrivs i Tullverket genom att analysera, dokumentera och undersöka beslagtaget gods för att se om det finns spår från till exempel fingeravtryck eller DNA. Fotografering, bildredigering och dokumentering av hela arbetsprocessen är en viktig del i arbetet. Arbetet sker både på fältet och i myndighetens labbmiljö. Syftet är att säkra bevis och presentera resultatet för utredare och åklagare. Vid behov bistår du åklagare i rätten med expertkunskaper och kan även behöva vittna i domstol om dina undersökningar. För att arbeta som fältforensiker behöver du ha utbildning inom området forensisk vetenskap eller kriminalteknik.

Ta reda på vad några av våra medarbetare jobbar med!

Läs om vad våra medarbetare säger om att jobba på Tullverket.

Maria, spanare. En siluettbild av en kvinna som står mot ett fönster och ryggen mot kameran.

Maria, spanare

Amir sitter i kontorsmiljö bakom en datorskärm.

Amir, brottsutredare

Annika, brottsutredare sitter i kontorsmiljö bakom en datorskärm

Annika, brottsutredare

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Borttag av gul ruta med information om aktuella lediga lediga tjänster.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)