Tullverket

Frågor och svar om att handla på nätet från länder utanför EU

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller när du vill handla på nätet från länder utanför EU, bland annat frågor om tulldeklarationen och eventuella avgifter, moms och tull.

Om speditörer och transport

Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms?

Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Vilken lagstiftning stödjer Postnords roll?

Postnord är den enda aktör i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Detta innebär att Postnord har utsetts att inneha denna roll och är föremål för revisioner från Post- och Telestyrelsen för att säkerställa kvaliteten i posthanteringen.
 
Enligt postlagen (2010:1045) 4 kap. 7 § får ett postbefordringsföretag delta i det internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen, om företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran, företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant samarbete.
 
Regeringen har utsett Postnord att vara den postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt världspostkonventionen (UPU) och företräder Sverige i frågor som avser operativ verksamhet inom postområdet. Detta ska ha skett den 24 februari 1994.
 
Möjligheten att bedriva postverksamhet (vilket ett 30-tal företag gör i Sverige) – och där det är PTS som beviljar tillstånd – ska skiljas från utseende till postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt UPU.
 
Enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 7 § 2 är det PTS som handlägger frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom världspostföreningen UPU.
 
Det är vidare endast Postnord som är ”postoperatör” i kompletteringsförordningens mening. Och endast en postoperatör hanterar postförsändelser (som innehåller en vara). Koppling sker till UPU här. Lägg dock märke till att det finns andra posttjänster inom UPU – till exempel kurirflödet – som Postnord inte är ensamma om.

Vad händer om jag vill returnera en vara som jag ännu inte har hämtat ut?

Kontakta transportören och fråga om du kan skicka tillbaka varan till avsändaren. Du behöver då inte betala någon tull, moms eller eventuellt andra skatter.

Om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta webbutik en du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad.

Jag har beställt en tröja från ett företag i USA men har inte fått något paket än. Jag har skickat efterlysning via deras webbplats. Kan man spåra om ett paket har "fastnat" i tullen?

Nej, Tullverket hanterar inte några försändelser på det sättet. Det sköts av ett transportföretag.

Var är mitt paket?

Kan jag välja min speditör själv?

I vissa fall kan du, när du handlar från webbutiken, välja vilken speditör som ska skicka din försändelse. Men i fallet med den kinesiska posten är det automatiskt Postnord som hanterar alla postorderförsändelser i Sverige.

Varför måste jag betala en avgift till min speditör?

Tullverket har vare sig insyn i eller påverkan på att speditörerna tar ut avgifter för sina tjänster, eller vilka belopp de tar ut. Kontakta din speditör för frågor och synpunkter.

Om jag har betalat moms i samband med köpet, behöver jag då ändå betala den administrativa avgiften till min speditör?

Tullverket kan inte svara på vilka administrativa avgifter företaget som transporterar dina varor tar ut. Kontakta din speditör för att se hur de hanterar det.

Varför samarbetar Tullverket med vinstdrivande Postnord?

Postnord är den enda aktören i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Det innebär att om något skickas med posten i ett annat land är det Postnord som transporterar varan i Sverige.

Denna roll innebär dock inte att Tullverket samarbetar med Postnord. Vi behandlar Postnord på samma sätt som andra företag.

Om tulldeklarationen

Kommer det att komma en digital tjänst för de som vill deklarera själva?

Vi tittar på möjligheten att ta fram en tjänst för privatpersoner, men det är ett arbete som måste synkroniseras med det arbete som görs inom EU i den här frågan.

Varför behöver man fylla i alla dessa uppgifter när man deklarerar själv?

Varje uppgift har ett syfte.

Rätt avgifter

Du ska betala rätt avgifter när du importerar en vara. Klassificeringen av dina saker styr vilka avgifter du ska betala till oss. Alla varor ska klassificeras och få en varukod. Varukoder för alla varor finns i den webbaserade söktjänsten Tulltaxan och består av siffror. Till exempel har en t-shirt i bomull varukoden 6109 10 00 10.

Tulltaxan

Rätt bestämmelser

Det är viktigt att följa bestämmelserna för import vad gäller exempelvis importtillstånd, licenser och importrestriktioner. Det i sin tur handlar om att skydda den inre marknaden, skydda människors säkerhet och hälsa och av politiska och humanitära skäl.

Du bidrar till svensk handelsstatistik

De uppgifter som du lämnar i din tulldeklaration ligger till grund för svensk handelsstatistik. Det är mycket viktigt att bidra med en korrekt statistik. Vi sammanställer uppgifterna som lämnas i deklarationer och levererar till Statistiska Centralbyrån, SCB.

Varför måste jag lämna deklarationen på blankett och lämna den fysiskt?

Alla privatpersoner som vill få sina varor klarerade av Tullverket måste betala moms direkt när de lämnar sina deklarationer. Det här är krav som ställs på samtliga privatpersoner. 

Tullverket kan inte frångå det kravet specifikt för postflödet.

Hur går jag tillväga om jag vill deklarera min försändelse själv?

I vanliga fall gör Postnord, eller ett annat fraktföretag, din tulldeklaration åt dig. Du kan genom ett aktivt val välja att hantera din tulldeklaration själv.

Vi förklarar steg för steg hur du går tillväga på sidan Hantera din tulldeklaration själv.

Om du vill deklarera din försändelse själv kan du ta hjälp av en deklarationshandledning, där det står hur du fyller i de olika uppgifterna. Du ska sedan fylla i dessa uppgifter i ett så kallat Enhetsdokument.

Ta hjälp av deklarationshandledningen

Ladda ner blanketten Enhetsdokument Pdf, 225.8 kB.

Om moms- och tullavgifter

Det företag jag beställer min vara ifrån säger att de står för tull, moms och eventuellt andra skatter och att allt är inkluderat i priset. Hur fungerar det?

Det här kan inte Tullverket svara på. Den frågan får du ställa till avsändaren av din vara eller till företaget som säljer varan.

Vad ska jag göra om jag har köpt en vara och märker att företaget som fraktat varan inte tar betalt för tull, moms och eventuellt andra skatter?

Då meddelar du Tullverket så hjälper vi dig att räkna ut vad du borde ha betalat och skickar ut en tullräkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Så betalar du tull och moms

Hur hög är tullsatsen för en vara som jag beställer på nätet?

Det beror på vilken vara du har beställt. Tullsatsen är mellan 0 och 20 procent. Alla varor finns i den webbaserade söktjänsten Tulltaxan.

Tulltaxan

Tullräknaren – räkna ut vad varan kostar

Hur hög är momsen för en vara som jag beställer på nätet? Är momsen olika för olika varor?

För de flesta varor är momsen 25 procent, men för livsmedel är den 12 procent och för trycksaker som böcker och tidningar är den 6 procent.

Måste jag alltid betala tull för varor som jag beställer via internet?

Om varornas totala värde är högst 1 800 kronor exklusive frakt behöver du inte betala någon tull. Moms betalar du däremot alltid. För att vi ska veta om du behöver betala någon tull är det viktigt att värdet på dina varor tydligt framgår av de handlingar som Postnord eller det företag som gör din tulldeklaration kan se.

Jag ska betala tull trots att värdet på mina varor är under 1 800 kronor. Varför då?

Det kan bero på att du har beställt varor som är undantagna från de generella reglerna, som exempelvis tobaksvaror, parfym och luktvatten. I så fall behöver du betala både tull och moms för varorna. Det kan också vara så att det är moms du ska betala, och inte tull.

Hur räknar jag ut importavgifterna för min beställning?

För att räkna ut importavgifterna, alltså tull och moms, ska du börja med att räkna ut din varas tullvärde. Tullvärdet är varans pris plus fraktkostnad och eventuell transportförsäkring. Utgå från tullvärdet när du beräknar tullen på varan. Momsen beräknar du sedan på summan av tullvärde och tull.

Tullräknaren – räkna ut vad varan kostar

Bra att veta innan du handlar på nätet

Hur får jag tillbaka tull och moms när jag har returnerat min vara?

Om du har returnerat en vara kan du ansöka om att få tillbaka moms och den tullavgift du har betalat för varan. Läs om hur du går tillväga på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Hur mycket tull är det på kläder och skor från USA?

När du beställer kläder eller skor från USA ska du betala 25 procent i moms. Om det sammanlagda värdet för varorna överstiger 1 800 kronor ska du utöver momsen även betala tull.

Tullavgiften på kläder är 12 procent och på vissa typer av kläder tillkommer dessutom en tilläggstull på ytterligare 25 procent.

Tullavgiften för skor kan variera mellan 8–17 procent. Hur stor tullavgiften är beror på material, utseende och i vissa fall storlek.

Om du vill veta vad tullavgiften blir för just din vara och för att ta reda på om den omfattas av tilläggstull är du välkommen att ringa oss eller skriva till oss.

Vad är det för moms på godis?

Godis, chips, choklad och liknande varor är livsmedel, och momsen på livsmedel är 12 procent.

Om godiset innehåller animaliska ingredienser, exempelvis mejeriprodukter eller ägg, behöver du tillstånd från Jordbruksverket för att föra in varorna i Sverige.

Ta med eller beställa mat och drycker till Sverige som privatperson – Jordbruksverket

Ska jag betala tull för varor som jag tillgodogör mig digitalt, exempelvis e-böcker och streamningstjänster?

Tull betalas bara på "fysiska" varor. Momsen ska redan vara inkluderad i varans pris.

Om Tullverkets roll

Varför lägger Tullverket resurser på såna här bagateller som handlar om billighetsgrejer från Kina som privatpersoner handlar för privat bruk?

Tullverket har två uppdrag, dels att säkerställa en korrekt uppbörd, dels att förhindra att olagliga varor kommer in i Sverige. Det ena utesluter inte det andra.

I vilken lag står det att jag behöver betala moms?

I mervärdesskattelagen (2023:200) 1 kap. 5 § kan du läsa om moms.
 
I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. 2 kap. 3 § 6 och 2 kap. 4 § 4 kan du läsa om postorderförsändelser.

Övrigt

Varför är det dåligt att köpa piratkopior?

Att tillverka och sälja piratkopior, alltså likadana eller liknande produkter, är ett brott mot immaterialrätten, och bidrar dessutom till snedvriden konkurrens.

För dig som konsument kan det vara farligt att köpa piratkopior eftersom de i regel inte är testade och därför kan vara hälso- och miljöfarliga. Det finns inga garantier kopplade till produkten och du som konsument kan inte ställa några som helst krav på hur produkten produceras. Tullverket kan stoppa försändelser som vi misstänker innehåller piratkopior, vilket oftast leder till att varorna lämnas till förstöring.

Piratkopior

Jag vill beställa CBD-olja, är det tillåtet?

Vad är det för skillnad om varan jag vill handla på nätet är begagnad jämfört med ny?

Det är ingen skillnad. Samma regler och avgifter gäller oavsett om varan är ny eller begagnad.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)