Tullverket

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen, delar till vapen och ammunition som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Om du ska föra in vapen, delar till vapen eller ammunition i Sverige bör du meddela Tullverket 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling och skicka den med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage. Observera att gränspassager mot hela Norgegränsen hör till område nord, Kiruna. Du behöver också visa upp blanketten vid gränspassagen.

Ladda ner blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat än tillfällig jakt och tävling. Pdf, 241.5 kB.

Ladda ner ett tilläggsblad till blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat än tillfällig jakt och tävling. Pdf, 127.8 kB.

Vapen från ett annat EU-land

Om du handlar vapen, delar till vapen eller ammunition med ett annat EU-land ska du lämna blanketten i original till Tullverket vid gränsen.

Vapen från ett land utanför EU

Om du handlar vapen, delar till vapen eller ammunition med ett land utanför EU ska du lämna blanketten i original tillsammans med en tulldeklaration, även vid förenklad deklaration.

Om du har tillstånd till förenklad deklaration ska du ange call me-kod 12 på den förenklade tulldeklarationen.

Lämna alltid deklarationsblanketten och tulldeklarationen vid gränspassage, vid både in- och utförsel. Vi kontrollerar då att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen, delarna till vapnen och ammunitionen. Denna deklarationsblankett skickar vi sedan till polisen.

Du behöver införseltillstånd

Du behöver ett införseltillstånd när du för in vapen, delar till vapen eller ammunition till Sverige, oavsett om det kommer från ett land inom eller utanför EU. Införseltillstånd får du av Polismyndigheten.

Polismyndigheten

Kontakt

Inre befäl i område öst Stockholm

Tel 08-45 666 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö

Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg

Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna

Tel 0980- 845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)