Tullverket

Vapen

Tullverket kontrollerar vapen, delar till vapen och ammunition som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Om du ska föra in vapen, delar till vapen eller ammunition i Sverige bör du meddela Tullverket 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling och skicka den med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.

Inre befäl i Stockholm
Telefon: 08-456 66 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i Malmö
Telefon: 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i Göteborg
Telefon: 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Du behöver också visa upp blanketten vid gränspassagen.

Ladda ner blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling. Pdf, 241.5 kB.

Vapen till ett annat EU-land

Om du handlar vapen, delar till vapen eller ammunition med ett annat EU-land ska du lämna blanketten i original till Tullverket vid gränsen.

Vapen till ett land utanför EU

Om du handlar vapen, delar till vapen eller ammunition med ett land utanför EU ska du lämna blanketten i original tillsammans med en tulldeklaration, även vid förenklad deklaration.

Om du har tillstånd till förenklad deklaration ska du ange call me-kod 12 på den förenklade tulldeklarationen.

Lämna alltid deklarationsblanketten och tulldeklarationen vid gränspassage. Vi kontrollerar då att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen, delarna till vapnen eller ammunitionen. Denna deklarationsblankett skickar vi sedan till polisen.

Du behöver utförseltillstånd

När du för ut vapen, delar till vapen eller ammunition till ett land utanför EU behöver du ett utförseltillstånd. Det får du antingen av Polismyndigheten (oftast inom EES) eller Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).

Polismyndigheten

Inspektionen för Strategiska Produkter

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)