Tullverket

Kulturföremål

För att skydda det nationella kulturarvet mot utarmning finns det bestämmelser för att föra ut eller exportera kulturföremål från Sverige. För vissa typer av kulturföremål behöver du tillstånd.

Tullverket kontrollerar vid gränsen att bestämmelserna följs.

Du kan vända dig till Riksantikvarieämbetet för att få veta mer om vilka föremål som kräver tillstånd, hur du ansöker om tillstånd och vad som händer om du till exempel för ut kulturföremål utan tillstånd.

Läs mer om utförsel hos Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har även, tillsammans med Polisen och Tullverket, tagit fram en broschyr om utförsel av kulturföremål.

Läs Riksantikvarieämbetets broschyr Utförsel av kulturföremål.

Fem myndigheter beslutar om utförseltillstånd och exporttillstånd för kulturföremål: Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Nordiska museet. Vilken myndighet som hanterar ditt ärende beror på vilket föremål du vill ansöka om att föra ut.

  • Kungliga biblioteket
  • Nationalmuseum
  • Riksantikvarieämbetet
  • Riksarkivet
  • Stiftelsen Nordiska museet.

Import av kulturföremål

Tidigare har enbart import av kulturföremål från Irak och Syrien varit reglerade. En av orsakerna till att det har varit dessa länder är att föremål därifrån har smugglats och sålts för att finansiera terrorism. Sedan december 2020 finns det en EU förordning som reglerar import av kulturföremål (2019/880). Världskulturmuseet har tagit fram en e-postadress för tulltjänstemän och poliser för bedömning av föremål hotatkulturarv@smvk.se

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)