Tullverket

Flytta mellan Sverige och ett annat EU-land

Om du flyttar till Sverige från ett annat EU-land behöver du inte betala någon tull, moms eller andra skatter för dina flyttsaker eftersom Sverige ingår i EU:s tullunion. Du behöver inte heller lämna in någon importdeklaration.

Undantag för områden utanför EU:s skatteområde

Det finns områden som ligger utanför EU:s skatteområde. Det är bland annat Åland, Kanarieöarna och vissa områden som hör till Frankrike, Grekland, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Dessa områden är undantagna EU:s skatteregler. När du flyttar mellan Sverige och dessa områden gäller samma regler som när du flyttar mellan Sverige och ett land utanför EU.

Läs mer om att flytta till Sverige från ett land utanför EU.

Läs mer om att flytta från Sverige till ett land utanför EU.

Anmäla skjutvapen till Tullverket

Om du tar med dig ett vapen eller farligt föremål som kräver tillstånd från t ex Polismyndigheten för att du ska få ta in det i Sverige, betyder det att du även måste anmäla vapnet till Tullverket vid gränsen. Det är den som fraktar vapnet som ansvarar för att anmäla det till Tullverket vid gränsen.

Innan du eller den som fraktar vapnet ska passera en svensk gräns ska blanketten "Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt eller tävling" vara ifylld. Vid gränsen ska blanetten lämnas in, och de eventuella tillstånd som krävs, till en tulltjänsteman. Det gör man vid en så kallad ”röd punkt” som finns i röd gång eller röd fil i tullfiltret.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt eller tävling Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

Varor med särskilda regler.

Registrera ditt fordon

Om du tar med dig ett fordon när du flyttar till Sverige behöver du registrera fordonet hos Transportstyrelsen och om du flyttar från Sverige behöver du avregistrera fordonet.

Läs mer om hur du registrerar ditt fordon hos Transportstyrelsen .

Tillstånd för kulturföremål

För att få föra ut vissa kulturföremål från Sverige kan du behöva ett utförseltillstånd.

Läs mer om vilka föremål som kräver utförseltillstånd och ansök om tillståndet hos Riksantikvarieämbetet

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad metadata.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)