Tullverket

Begravning

Du som vill föra in saker till Sverige (importera) i samband med en begravning behöver i de flesta fall inte betala tull, moms och andra skatter. Här kan du läsa vilka särskilda regler som gäller.

Du behöver inte betala tull, moms och eventuella andra skatter för

  1. kistor innehållande lik och urnor innehållande aska efter avlidna personer samt  tillhörande blommor, kransar och annan utsmyckning
  2. blommor, kransar och annan gravutsmyckning som medförs i privat syfte av personer som är bosatta i ett land utanför EU och som ska delta i en begravning eller som kommer för att smycka en grav i EU (Sverige).   

Så ansöker du om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen (enhetsdokument).

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (word).Word
Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf).PDF

Ange de här koderna i importdeklarationen:

Fält 24 Transaktionens art: 9
Fält 33 Varukod: 9919 00 00 40
Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97.
Fält 36 Förmånskod: 100
Fält 37 andra delfältet, Förfarandekod: C41

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Gällande bestämmelser

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009, artikel 113.
Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 2 kap. 2 §.

Uppdaterad: 2020-01-13


4000