Tullverket

Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva

Om du tar emot en gåva som skickas från ett annat land gäller olika regler beroende på varifrån gåvan kommer, hur mycket den är värd och vad den innehåller. Om du skickar en gåva kan det vara bra att ha koll på vilka regler som gäller i landet du skickar till och vad fraktföretaget har för information.

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner, som är för privat bruk och som skickas vid enstaka tillfällen.

Skicka gåvor

Om du ska skicka en gåva till ett annat land, tänk på att olika länder har olika nationella regler. Du bör ta reda på vilka regler som gäller för den eller de varor som du tänker ge bort i det landet du ska skicka gåvan till. För mer information kan du vända dig till mottagarlandets tullmyndighet eller ambassad.

Tänk också på att kolla upp vilken information som finns på fraktföretagens webbplatser. Där hittar du frakthandlingar och andra dokument som du kan behöva fylla i innan du skickar din gåva.

En gåva på nätet räknas inte som en gåva i tullen

När du näthandlar och varan skickas från ett land utanför EU direkt till mottagaren räknas det aldrig som en gåva eftersom avsändaren är ett företag. En gåva kan bara skickas från en privatperson till en annan privatperson. Om du näthandlar och skickar gåvan direkt till mottagaren räknas gåvan som en vara.

Exempel

Kalle i Jönköping vill beställa en vas från Kina för att skicka direkt hem till sin faster i Borås till hennes födelsedag. Även fast vasen är en gåva från Kalle till fastern räknas den inte som en gåva i tullen. På grund av att avsändaren är ett företag som skickar vasen direkt till fastern, blir det en vanlig förtullning med avgifter.

Läs mer om vad du ska tänka på när du näthandlar.

Ta emot en gåva från ett annat EU-land

Du behöver inte betala några avgifter för att ta emot en gåva från ett annat EU-land.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

Du kan i vissa fall ta emot en gåva från ett land utanför EU utan att behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. Det är ofta företaget som transporterar din vara (till exempel Postnord eller en speditör) som gör tulldeklarationen. Som underlag använder de fakturor och andra handlingar som följer med paketet.

Det här gäller om

 • gåvor skickas vid enstaka tillfällen (inte regelbundet)
 • gåvan skickas från en privatperson till en annan privatperson (inte från ett företag till en privatperson)
 • gåvan är för privat bruk
 • gåvan skickas utan någon som helst betalning av mottagaren.

Gåva värd 1 700 kronor eller mindre

Om värdet på ditt gåvopaket är 1 700 kronor eller mindre kan du ansöka om tull- och skattefrihet enligt bestämmelserna för lågvärdeförsändelser. Om du skickar din gåva med Postnord eller en annan speditör är det viktigt att det tydlig framgår på paketet att det är en gåva. Om du själv fyller i importdeklarationen behöver du ange förfarandekod C07 i fält 37 (andra delfältet).

Men tänk på att om ditt paket innehåller alkoholhaltiga produkter, tobak och tobaksvaror, parfymer och luktvatten så är det andra regler som gäller, eftersom du endast kan få tullfrihet för en viss mängd av dessa varor och endast upp till värdegränsen 500 kr. Se vilka varor och vilken mängd det gäller i artikel 27 nedan. Tänk på att i värdegränsen 500 kronor ingår eventuella andra gåvor som finns i paketet.

Artikel 27 i förordning (EG) nr 1186/2009

Det blir aldrig skattefrihet för alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror, däremot beviljas skattefrihet för övriga varor i paketet som du får tullfrihet för.

Paket med gåvor värda över 1 700 kr

Om du tar emot ett paket med ett värde över 1 700 kronor som innehåller flera separata gåvor till dig, behöver du inte betala någon tull eller skatt för de av artiklarna vars sammanlagda värde är 500 kronor eller mindre, om du ansöker om tull- och skattefrihet enligt bestämmelserna för gåvoförsändelser. Om du skickar din gåva med Postnord eller en annan speditör är det viktigt att det tydlig framgår på paketet att det är en gåva. Om du själv fyller i importdeklarationen behöver du ange förfarandekod C07 i fält 37 (andra delfältet).

Exempel 1

Berit som är bosatt i USA skickar ett paket till sin syster Barbro i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till systern. Berit har specificerat värdet på gåvorna.

 • jeans värda 400 kronor
 • skjorta värd 550 kronor
 • glasvas värd 800 kronor.

Jeansen till Barbro blir avgiftsfria eftersom de ligger inom värdegränsen på 500 kr. Däremot ska tull och skatt betalas för skjortan och glasvasen som har ett sammanlagt värde av 1 350 kronor.

 • På värdet 1 350 kronor tar vi ut schablontull på 2,5 procent vilket motsvarar 33 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 350 kronor plus 33 kronor vilket blir 345 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 378 kronor (33 plus 345 kronor).

Exempel 2

Greta som är bosatt i Norge skickar ett paket till sin dotter Matilda i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till dottern. Greta har specificerat värdet på gåvorna.

 • lusekofta värd 1 300 kronor
 • ett par stickade vantar värda 250 kr
 • mössa värd 200 kr.

Vantarna och mössan till dottern blir avgiftsfria eftersom deras sammanlagda värde ligger inom värdegränsen på 500 kr.

Däremot ska tull och skatt betalas för lusekoftan enligt följande:

 • På värdet 1 300 kronor tar vi ut schablontull på 2,5 procent vilket motsvarar 32 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 300 kronor plus 32 kronor vilket blir 333 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 365 kronor (32 plus 333 kronor).

Läs om varor med särskilda regler, bland annat tull- eller skattefria varor.


Gåva värd mer än 1 700 och högst 7 600 kronor

Om värdet på din gåva är mer än 1 700 och högst 7 600 kronor använder företaget som fraktar gåvan en schablonsats för att räkna ut tullen. Schablontullsatsen är 2,5 procent av gåvans värde. Du ska även betala moms.

Gåva värd mer än 7 600 kronor

Om värdet på gåvan är mer än 7 600 kronor ska du betala tull för gåvan. Beroende på vilken vara gåvan är kan tullssatsen vara mellan 0 och 20 procent av gåvans värde.

 • Frakten ingår i beskattningsgrunden för tull och moms
 • Tullavgiften ingår i beskattningsgrunden för moms

Du betalar tull och moms till det företag som fraktar din gåva.

Det kan tillkomma andra avgifter

Beroende på vilket företag som transporterar din vara kan du också behöva betala en administrationsavgift eller en tulldeklarationsavgift.

Läs mer om vilka andra avgifter du kan behöva betala.

Befrielsen enligt artikel 25.1 ska per försändelse begränsas till nedan angivna kvantiteter för respektive vara:

a) Tobaksvaror:

 • 50 cigaretter
 • 25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck)
 • 10 cigarrer
 • 50 gram röktobak
 • ett proportionellt urval av dessa olika produkter.

b) Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

 • destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt av mer än 22
  volymprocent samt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 80
  volymprocent eller mer: 1 liter
 • destillerade drycker, spritdrycker och aperitifer på vin- eller alkoholbas, tafia, saké eller liknande drycker med en alkoholhalt av högst 22 volymprocent
 • mousserande viner och starkviner: 1 liter, eller ett proportionellt urval av dessa olika produkter
 • icke-mousserande viner: 2 liter.

c) Parfym och luktvatten:

 • parfym: 50 gram
 • luktvatten: 0,25 liter.

Har du fått betala för mycket eller för lite?

Om du anser att du har betalat för hög eller för låg tullavgift eller moms kan du få beslutet om tull och andra avgifter ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då du fick veta hur mycket du skulle betala.

Du ansöker genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad du anser är fel. Följande uppgifter behöver vara med:

 • tull-id (den kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror som du hittar på fakturan från transportföretaget som har fraktat din vara)
 • dina bankuppgifter (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer).

Bifoga även ett kontoutdrag (från ditt bankkonto eller från Paypal) som visar summan du har betalat.

Skicka brevet eller e-postmeddelandet till:

E-postadress: omprovning@tullverket.se

Postadress:

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Varor med särskilda regler

Tänk på att det är särskilda regler som gäller för gåvor som innehåller alkohol, tobak, parfym, vapen och farliga föremål, läkemedel, vissa livsmedel eller djur. Om du tar emot dessa varor kan du behöva tillstånd från en annan myndighet.

Läs mer om varor med särskilda regler.


Ska du skicka paket med livsmedel?

Det kan krävas tillstånd från Jordbruksverket för vissa livsmedel som skickas till Sverige.

Läs mer hos Jordbruksverket om vad som gäller för olika livsmedel.

Saknar du ditt paket?

Om du saknar ditt paket ska du vända dig till det företag som har fraktat dina varor. Det kan vara Postnord eller en speditör.

Saknar du ditt paket?

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:


4000