Tullverket

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

Du kan ta emot ditt paket från ett land utanför EU avgiftsfritt om kraven för gåva är uppfyllda. Det är viktigt att det tydligt framgår på paketet att det är en gåva, vad den innehåller och vad paketet är värt.

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner, som är för privat bruk och som skickas vid enstaka tillfällen samt utan någon som helst betalning av mottagaren.

Hur gör jag för att ta emot en gåva utan att betala tull och moms?

Du kan ta emot ditt paket från ett land utanför EU avgiftsfritt om kraven (se ovan gul ruta) för gåva är uppfyllda. Normalt sett är det företag som transporterar din vara, till exempel Postnord eller en speditör, som gör din tulldeklaration åt dig. Som underlag använder de fakturor och andra handlingar som följer med paketet. Det är därför viktigt att det tydligt framgår på paketet att det är en gåva, vad paketet har för värde och vad det innehåller, samt att avsändaren och mottagaren är privatpersoner.

Det finns även en värdegräns för vad en gåva kan vara värd för att du ska få ta emot den avgiftsfritt. I avsnittet nedan kan du läsa om vilka regler som gäller beroende på gåvopaketets värde och innehåll.

Om du vill göra din tulldeklaration själv kan du läsa om hur du gör det på sidan Hantera din tulldeklaration själv.

I vissa fall tillkommer tull och moms för din gåva

Om din gåva blir avgiftsfri eller inte beror på hur mycket det totala gåvopaketet är värt, vad en enskild gåva i paketet är värd och vilken typ av varor paketet innehåller.

Om ditt gåvopaket innehåller alkohol, tobak eller parfym gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Gåva med alkohol, tobak, parfym eller vapen.

Gåva värd 600 kronor eller mindre

Om värdet på ditt gåvopaket är 600 kronor eller mindre betalar du ingen tull eller moms om paketet uppfyller kraven för gåva och inte innehåller alkohol eller tobak.

Gåva värd mer än 600 kronor men högst 1 800 kronor

Om värdet på ditt gåvopaket är mer än 600 kronor men högst 1 800 kronor betalar du ingen tull om paketet inte innehåller alkohol, tobak eller parfym. Däremot ska du betala moms. Det företag som fraktar ditt paket kan även ta ut en administrationsavgift eller en tulldeklarationsavgift för att göra din tulldeklaration åt dig.

Gåva värd mer än 1 800 kronor men högst 8 100 kronor

Om värdet på din gåva är mer än 1 800 men högst 8 100 kronor använder företaget som fraktar gåvan en schablonsats, på allt i paketet förutom på de eventuellt tullfria varorna, för att räkna ut tullavgiften. Schablontullsatsen är 2,5 procent av gåvans värde inklusive frakt- och försäkringskostnader. Du ska även betala moms. Det företag som fraktar ditt paket kan även ta ut en administrationsavgift eller en tulldeklarationsavgift för att göra din tulldeklaration åt dig.


Gåva värd mer än 8 100 kronor

Om värdet på gåvan är mer än 8 100 kronor ska du betala tull och skatt för gåvan inklusive fraktavgifter, som vid en vanlig import. Beroende på vilken vara gåvan är kan tullsatsen vara mellan 0 och 20 procent av gåvans värde. Det företag som fraktar ditt paket kan även ta ut en administrationsavgift eller en tulldeklarationsavgift om de har gjort din tulldeklaration åt dig.

Gåva som innehåller varor med särskilda regler

Tänk på att det är särskilda regler som gäller för gåvor som innehåller alkohol, tobak, parfym, vapen och farliga föremål, läkemedel, vissa livsmedel eller djur. Om du tar emot dessa varor kan du behöva tillstånd från en annan myndighet, det kan till exempel krävas tillstånd från Jordbruksverket för vissa livsmedel som skickas till Sverige.

Gåva med alkohol, tobak, parfym eller vapen

Varor med särskilda regler

Ta med eller beställa mat och drycker till Sverige som privatperson

Paket som innehåller flera gåvor

För en gåva som innehåller flera varor till samma mottagare behöver du inte betala någon tull eller moms för de varor vars sammanlagda värde är 600 kronor eller mindre. För resterande varor i försändelsen betalar du moms och eventuell tull. Med två exempel förklarar vi hur du räknar ut avgifterna.

Exempel 1 – en av tre gåvor i paketet har ett värde under 600 kronor

Berit är bosatt i USA och skickar ett paket till sin syster Barbro i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till systern. Berit har specificerat värdet på gåvorna:

 • jeans värda 400 kronor
 • skjorta värd 650 kronor
 • glasvas värd 800 kronor.

Jeansen till Barbro blir avgiftsfria eftersom de ligger inom värdegränsen på 600 kronor. Däremot ska tull och skatt betalas för skjortan och glasvasen som har ett sammanlagt värde av 1 450 kronor.

Så här räknar du:

 • En schablontull på 2,5 procent beräknas på värdet 1 450 kronor, vilket i det här exemplet motsvarar 36 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 486 kronor, vilket blir 371 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 407 kronor (36 kronor i tull plus 371 kronor i moms) exklusive transportföretagets administrativa avgift.

Exempel 2 – två av tre gåvor i paketet har ett sammanlagt värde under 600 kronor

Greta är bosatt i Norge och skickar ett paket till sin dotter Matilda i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till dottern. Greta har specificerat värdet på gåvorna:

 • lusekofta värd 1 400 kronor
 • ett par stickade vantar värda 250 kronor
 • mössa värd 200 kronor.

Vantarna och mössan till dottern blir avgiftsfria eftersom deras sammanlagda värde ligger inom värdegränsen på 600 kronor. Däremot ska tull och skatt betalas för lusekoftan.

Så här räknar du:

 • En schablontull på 2,5 procent beräknas på värdet 1 400 kronor, vilket i det här exemplet motsvarar 35 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 435 kronor, vilket blir 358 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 393 kronor (35 kronor i tull plus 358 kronor i moms) exklusive transportföretagets administrativa avgift.

Exempel 3 – flera av gåvorna i paketet har ett värde under 600 kronor, men varornas sammanlagda värde är över 1 800 kronor

Boris är bosatt i Storbritannien och skickar ett paket till sin kompis Hektor i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till kompisen. Boris har specificerat värdet på gåvorna:

 • tröja värd 200 kronor
 • tröja värd 150 kronor
 • skärp värd 100 kronor
 • jeans värda 1 900 kronor.

Tröjorna och skärpet för totalt 450 kronor blir avgiftsfria eftersom de ligger inom värdegränsen på 600 kronor. Däremot ska Boris betala tull och moms för resterande 1 900 kronor.

Så här räknar du:

 • En schablontull på 2,5 procent beräknas på värdet 1 900 kronor, vilket i det här exemplet motsvarar 47 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 947 kronor, vilket blir 486 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 533 kronor (47 kronor i tull plus 486 kronor i moms) exklusive transportföretagets administrativa avgift.

Observera att detta inte gäller för försändelser med ett sammanlagt värde på mer än 8 100 kronor – då betalar du alltid tull och moms på hela försändelsens värde.

Paket med gåvor till flera mottagare

Om paketet innehåller gåvor till flera olika personer är det viktigt att de olika mottagarna tydligt framgår på paketet. Tull- och momsfrihet medges för gåvor värda 600 kronor eller mindre per mottagare. Det ska framgå vem som är givare och mottagare av varje enskilt gåvopaket samt värdet av dessa på paketet. Gåvorna i det stora paketet ska vara inslagna separat till respektive mottagare.

Saknar du paketet med din gåva?

Om du saknar ditt paket ska du vända dig till det företag som har fraktat dina varor. Det kan vara Postnord eller en speditör.

Få mer information om vem som har ditt paket på sidan Var är mitt paket?

Har du fått betala för mycket eller för lite för din gåva?

Om du anser att du har betalat för hög eller för låg tullavgift eller moms kan du få beslutet om tull och andra avgifter ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då du fick veta hur mycket du skulle betala.

Läs om hur du går tillväga på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Befrielsen enligt artikel 25.1 ska per försändelse begränsas till nedan angivna kvantiteter för respektive vara:

a) Tobaksvaror:

 • 50 cigaretter
 • 25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck)
 • 10 cigarrer
 • 50 gram röktobak
 • ett proportionellt urval av dessa olika produkter.

b) Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

 • destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt av mer än 22
  volymprocent samt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 80
  volymprocent eller mer: 1 liter
 • destillerade drycker, spritdrycker och aperitifer på vin- eller alkoholbas, tafia, saké eller liknande drycker med en alkoholhalt av högst 22 volymprocent
 • mousserande viner och starkviner: 1 liter, eller ett proportionellt urval av dessa olika produkter
 • icke-mousserande viner: 2 liter.

c) Parfym och luktvatten:

 • parfym: 50 gram
 • luktvatten: 0,25 liter.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Höjd värdegräns

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)