Tullverket

Kategori

Nyheter om framtida tullhantering

 • Framtida tullhantering

  Tekniska specifikationer och deklarationshandledning för standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden

  Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och en deklarationshandledning för standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och för varor från särskilda skatteområden i det nya importsystemet.
 • Framtida tullhantering

  Tekniska specifikationer för importsystemet för standardtulldeklarationer

  Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och en deklarationshandledning för Tullverkets nya system för standardtulldeklarationer.
 • Framtida tullhantering

  Ändra en tulldeklaration i det nya importsystemet för standardtulldeklarationer

  Nu kan du läsa om processen för att ändra en tulldeklaration i det nya importsystemet för standardtulldeklarationer som införs med början 2022.
 • Framtida tullhantering

  Nytt importsystem för standardtulldeklaration

  Under våren 2022 införs den första delen av det nya importsystemet för standardtulldeklaration. Senast utgången av 2022 ska samtliga aktörer ha gått över till denna första del. Sätt dig in i den nya hanteringen och fundera över vad förändringen innebär för ditt företag.
 • Framtida tullhantering

  GSP och Rex – övergångsperioden förlängs för vissa länder

  De GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet. Detta med anledning av coronaviruset.
 • Framtida tullhantering

  Systemet för tullbeslut uppdateras

  En ny version av Systemet för tullbeslut, CDS, kommer att driftsättas den 29 juni. Du som brukar logga in i systemet kan då uppleva att det ser något annorlunda ut. Du kommer också att kunna registrera en e-postadress för att få aviseringar när du får något meddelande i systemet.
 • Framtida tullhantering

  Rapporter från bokföringen för anläggning för tillfällig lagring

  Du som driver en anläggning för tillfällig lagring ska kunna styrka din bokföring när Tullverket begär det. Du ska kunna ta fram uppgifter ur bokföringen och visa upp dessa för Tullverket. Vilka uppgifter Tullverket begär beror på vad vi vill kontrollera.
 • Framtida tullhantering

  Risken för en hård brexit är inte över

  Enligt planen skulle Storbritannien lämna EU ikväll. Storbritannien begärde en förlängning fram till den 31 januari 2020 som EU har accepterat. Om Storbritannien och EU-parlamentet godkänner utträdesavtalet som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram kan Storbritannien lämna EU tidigare. Risken för en hård brexit den 31 januari 2020 kvarstår så länge Storbritannien och EU-parlamentet inte har godkänt utträdesavtalet.
 • Framtida tullhantering

  Skaffa behörighet till EU:s nya system för bindande klassificeringsbesked (BKB) och godkänd ekonomisk aktör (AEO)

  Kommer du att behöva ansöka om AEO-tillstånd eller BKB i höst? Då måste du ha behörighet till Tullverkets e-tjänster så att du säkert kommer in i det nya systemet när du ska ansöka.
 • Framtida tullhantering

  Ansökningar om AEO och BKB blir digitala

  Från den 1 oktober ska du som ansöker om bindande klassificeringsbesked eller AEO-tillstånd göra det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster.
 • Framtida tullhantering

  Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner

  Från och med den 1 september går det inte att använda tilläggssiffror till Eori-nummer. Om du lämnar deklarationer med tilläggssiffror kommer Tullverket inte att kunna ta emot dessa. Detta gäller alla typer av deklarationer.
 • Framtida tullhantering

  Så hanterar du exporten från 1 maj

  Klockan 00.00 natten mellan den 30 april och den 1 maj införs nya lösningar för att deklarera varor för export. Har du redan påbörjat ärenden enligt de tidigare rutinerna kan du avluta dem enligt de nya.
 • Framtida tullhantering

  Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit

  Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna om transitering och export. Dokumenten tar upp vad som gäller kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor om ett utträdesavtal saknas när Storbritannien lämnar EU.
 • Framtida tullhantering

  Nya lösningar för export

  Under våren införs flera nya lösningar för exportförfarandet. Detta är ett sätt att lösa hanteringen när det lokala klareringsförfarandet försvinner den 1 maj.
 • Framtida tullhantering

  Vad gäller nu när driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring har stoppats?

  Kring årsskiftet beslutade Tullverket att stoppa driftsättningen av den digitala lösningen för anläggning för tillfällig lagring. Men vad innebär det för hanteringen vid anläggningarna fram tills den digitala lösningen är på plats? Vi försöker här reda ut vad som gäller.
 • Framtida tullhantering

  Nu omprövar vi tillstånden till godkänd exportör

  Förfarandet med godkänd exportör upphör den 1 maj 2019 och ersätts av en standardtulldeklaration (UGE-meddelande) vid export med beslut om godkänd plats. Under februari–april kommer Tullverket att ompröva samtliga tillstånd till godkänd exportör som då återkallas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000