Tullverket

Resa med läkemedel

När du tar med dig läkemedel till Sverige för privat bruk gäller olika regler beroende på om du tar med dig läkemedlet från ett land inom EU eller från ett land utanför EU.

Ett preparat som är klassat som läkemedel i Sverige lyder under svensk lag oavsett om det klassas som läkemedel eller inte i ett annat land.

Läkemedelsverkets regler gäller

Det är Läkemedelsverket som reglerar vad som gäller när du ska resa med läkemedel och sprutor, både till och från Sverige. Tullverket kontrollerar vid gränsen att Läkemedelsverkets regler följs. 

Läs mer hos Läkemedelsverket om reglerna för att resa med läkemedel . 

Som resande får du föra in läkemedel i Sverige under förutsättning att de är avsedda för medicinskt ändamål och ditt privata bruk. Handlar det om receptbelagda läkemedel kan du styrka det genom att till exempel visa upp skriftligt intyg från läkare eller annan godkänd förskrivare. Ett alternativ är att läkemedlet är försett med apoteksetikett där det står namnet på dig och den läkare eller annan godkänd förskrivare som förskrivit läkemedlet.

På motsvarande sätt får du ta med läkemedel som förskrivits av veterinär till ditt djur – om du reser med ditt djur.

Du får inte ta med hur mycket icke narkotikaklasssat läkemedel som helst. Kommer du från ett annat EES-land får du föra med dig högst ett års förbrukning, kommer du från ett land utanför EES är gränsen istället tre månaders förbrukning. I EES ingår samtliga EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein.

Reser du från Sverige är det viktigt att veta att reglerna skiljer sig åt från land till land – även inom EU. Kontakta landets ambassad om du är osäker.

Narkotiska och dopningsklassade läkemedel

Narkotiska läkemedel och vissa dopningsklassade läkemedel kräver ett läkarintyg eller en receptetikett på förpackningen, utöver det kan du i vissa fall behöva ett Schengenintyg. På intyget eller etiketten ska det framgå vem som föreskrivit läkemedlet och vem som läkemedlet är avsett för. Det ska även framgå hur stor doseringen för läkemedlet ska vara, till exempel 2 tabletter/dag.

Läkemedel som ska användas vid internationella idrottsevenemang.

Köpa läkemedel i ett annat land

Du får ta med dig läkemedel som du har köpt i ett annat land om det är avsett för ditt privata bruk och har ett medicinskt ändamål. För dessa behöver du inte betala någon tull, moms eller andra skatter. Tänk på att du måste transportera dina läkemedel personligen. I övrigt gäller samma regler som när du reser med läkemedel.

Välj grön eller blå fil vid gränsen till Sverige

Om du har med dig läkemedel för personligt bruk som följer Läkemedelverkets regler så väljer du grön eller blå fil, inget att deklarera, när du passerar gränsen till Sverige.

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att resa med läkemedel.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)