Tullverket

EU –­ så här kan du påverka

Det finns flera olika möjligheter för dig som företagare att aktivt delta i EU:s beslutsprocess.

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning.  Det kan du bland annat göra genom samråd.

Läs mer om samråd på EU-kommissionens webbplats.

I öppna konsultationer involverar kommissionen näringslivet och andra intressenter för att säkerställa att lagar och lagförslag fungerar i verkligheten.

Läs mer om öppna konsultationer på EU-kommissionens webbplats.

Den europeiska företagspanelen för små och medelstora företag är en panel med enskilda företag som regelbundet uppmanas att ge synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Läs mer om den europeiska företagspanelen på EU-kommissionens webbplats.

Du kan även påverka EU-politiken genom att kontakta din lokala EU-parlamentariker eller din företrädare i Regionkommittén eller i Ekonomiska och sociala kommittén.

Du kan söka personer på EU-parlamentets webbplats.

I EU:s opinionsundersökningar du läsa vad andra EU-invånare tycker i olika frågor.

Läs mer om opinionsundersökningarna på EU-kommissionens webbplats.

Mer information

På EU-kommissionens webbplats finns mer information om hur du kan påverka.

Sidan uppdaterades: 2020-02-04

Vad är ändrat:


4000