Tullverket

Samlad garanti – tillstånd

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. För att få använda samlad garanti behöver du tillstånd. Dessutom behöver du ett separat tillstånd till det förfarande – tillvägagångssätt – som garantin avser.

Tillståndskod: EUCGU

Det finns ett antal olika förfaranden som ställer krav på garanti för att du ska få använda tillståndet för förfarandet. Till exempel krävs i regel tillstånd till samlad garanti för tullager, aktiv förädling och betalningsanstånd.

Tillståndet till själva förfarandet måste du däremot söka separat. Det innebär att det som regel krävs två tillstånd, ett för garantin och ett för förfarandet, innan ditt företag kan börja utöva den verksamhet som tillståndet avser.

Om tillståndet i fråga gäller en förenklad tillståndsansökan som bara omfattar en enda deklaration, finns det möjlighet att ställa en individuell garanti.

Läs om individuell garanti.

Vem kan få tillstånd?

Val av garanti vid samlad garanti

Tullverket godtar följande former av garantier. Vid borgensförbindelse godtar Tullverket endast garantier som är textmässigt utformade enligt nedanstående garantibilagor:

Referensbelopp

Den samlade garantin utgår från ett referensbelopp som fastställs under handläggningen. Du ska själv räkna ut ett preliminärt referensbelopp som du ska ange i din ansökan.

Läs om hur du beräknar referensbeloppet.

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets e‑tjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

  1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
  2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
  3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till e‑tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till e‑tjänsterna.


Nedsättning av garanti

Om ditt företag uppfyller vissa villkor och kriterier finns det möjlighet att få garantibeloppet nedsatt. För att få nedsättning måste du ansöka om det i din tillståndsansökan.

Läs om vilken nedsättning du kan få och villkoren för detta.

Bifoga underlag för nedsättning av garantin

Om du ansöker om nedsättning av garantibeloppet ska du till ansökan bifoga underlag som visar att du uppfyller villkoren för detta.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 50 procent Pdf, 371.7 kB.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 30 procent Pdf, 379.5 kB.

Länk till ansökan om nedsättning av samlad garanti till 0 procent Pdf, 484.8 kB.

Hjälp till att fylla i nedsättning av samlad garanti, se Avsnitt III, redovisnings- och logistiksystem. Pdf, 1.4 MB. 

Ange vad garantin ska omfatta

I ansökan ska du tala om vilket eller vilka tullförfaranden tillståndet ska omfatta och även hur stor del av referensbeloppet som gäller för respektive förfarande. Tillståndet till själva förfarandet måste du ändå söka separat.

Observera att vid förfarandet för transit måste du ansöka om ett separat tillstånd till samlad garanti.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

  • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
  • Tillståndet kan endast användas för det eller de tullförfaranden som finns angivna i tillståndet. Dessa tullförfaranden kräver tillstånd och dem måste du söka separat.
  • Det referensbelopp som anges för respektive förfarande i tillståndet får inte överskridas.
  • Tillståndet anger nivån på den samlade garantin.
  • Tillståndet anger tidsfristen för betalning.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Ändra i ett tillstånd

Om du behöver höja referensbeloppet för din garanti gör du det i e-tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering.

Ansökan om tillstånd och registrering

Lär dig mer

Se en film som visar vad som krävs för att få tillståndet samlad garanti.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Blanketten för pantsättning av ett spärrat konto har uppdaterats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000