Tullverket

Begära ut anbud

Du kan begära ut handlingar i ett upphandlingsärende som inte omfattas av sekretess. Avgift kan tillkomma.

Om någon begär ut handlingar eller uppgifter i ett upphandlingsärende, är Tullverket skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för någon uppgift i handlingarna. Det är Tullverket som beslutar om en uppgift ska lämnas ut eller sekretessbeläggas. Tullverkets beslut om att inte lämna ut en uppgift kan överklagas.

För papperskopior som lämnas ut tar Tullverket ut en avgift. Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Tullverket är skyldig att ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Avgiftsförordningen (1992:191)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)