Tullverket

Beslagsstatistik

Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopingsmedel och skjutvapen och omhändertaganden av till exempel alkohol, tobak och missbrukssubstanser. Vi redovisar statistik för hela landet och på lokal nivå.

Statistiken förändras över tid

Tullverkets beslagsstatistik förändras över tid, av olika anledningar. En av anledningarna är att när Tullverket gör ett beslag (av till exempel misstänkt narkotika) registreras varan i Tullverkets system under en känd substans (till exempel amfetamin) eller om den är okänd som till exempel ”pulver” eller ”tabletter”. När vi sedan har gjort en analys i laboratorium kan vi antingen slå fast vilken substansen är, eller ändra det vi först förde in. Det kan också visa sig att substansen är laglig och att beslaget hävs. Då flyttas ett beslag i statistiken från en kolumn till en annan.

Svårigheter att ta fram exakt statistik för "Spice"

Tullverket har stora svårigheter att ta fram exakt statistik på hur mycket syntetiska cannabinoider som har varit föremål för beslag eller omhändertagande.

"Spice” är ett samlingsnamn för alla de rökmixar som innehåller någon form av syntetiska cannabinoider. Vissa syntetiska cannabinoider är klassificerade som narkotika eller som hälsofarlig vara, övriga är för tillfället oklassificerade. När Tullverket påträffar syntetiska cannabinoider som är narkotikaklassade eller klassade som hälsofarlig vara, registreras de i vårt datasystem som beslag av ”övrig narkotika” tillsammans med andra preparat än syntetiska cannabinoider.

De syntetiska cannabinoider som vi påträffar och som ännu inte är klassificerade, men som finns på Folkhälsomyndighetens lista över substanser under utredning, omhändertar vi enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (även kallad "förstörandelagen").

Tullverket har samma svårighet att ta fram statistik för andra grupperingar av substanser, som exempelvis nya psykoaktiva substanser (så kallade NPS) eller så kallade smarta droger.

Hittar du inte det du söker

I faktabanken kan du hitta statistik över andra varor som Tullverket omhändertar, beslagtar eller ingriper mot. 

Läs om andra varor i faktabanken.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Tullverkets presstjänst på telefon 0771-450 590.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000