Tullverket

Jobba hos oss

Vill du ha ett meningsfullt och intressant arbete där du bidrar till att göra skillnad i samhället? I så fall är Tullverket något för dig.

Inom Tullverket arbetar ca 2000 medarbetare som alla känner ett stort engagemang och stolthet över sitt arbete. Vi som myndighet strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att ge eget ansvar och ha tillit till våra medarbetare och arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö. Hos oss finns medarbetare med hög och varierande kompetens vilket skapar en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll.

Är du intresserad av hur det är att jobba på Tullverket, följ oss på sociala medier.

Följ Tullverket på Linkedin.

Följ Tullverket på Facebook.

Följ Tullverket på Instagram.

Många olika yrken

I Tullverket finns en rad olika yrkeskategorier representerade. Vår kärnverksamhet består av avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv handel.

Inom vår brottsbekämpande verksamhet finns yrken som till exempel medarbetare inom gränsskyddet, hundförare, förundersökningsledare, utredare, spanare och bevis- och spårsäkrare.

Jobba inom Brottsbekämpning.

Inom Effektiv handel finns yrken som till exempel tillståndshandläggare, klareringshandläggare och tullrevisorer.

Jobba inom Effektiv handel.

Inom Tullverket finns också många anställda som arbetar med att stödja den operativa verksamheten på olika sätt. Det kan vara analytiker, underrättelsehandläggare, kommunikatörer, verksamhetskontrollers, personalvetare, projektledare, verksamhetsutvecklare, upphandlare, systemutvecklare, supporttekniker, jurister, arkivarier och registratorer.

Gemensamt för alla områden inom Tullverket är att du kommer att vara med och göra skillnad i samhället och bidra till vårt uppdrag som är både att bekämpa brottslighet och ta in tull, skatter och andra avgifter till staten. Våra kontor finns på många orter runt om i landet från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Vi vill ha nöjda medarbetare

Som anställd tycker vi att du ska ha möjligheter till personlig utveckling inom yrkeslivet, till exempel genom att byta arbetsuppgifter och arbetsort. Det gynnar dig som anställd men även Tullverket som arbetsgivare. Vi vill ha nöjda medarbetare eftersom vi är övertygade om att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb. Därför är områden som arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling viktiga för oss. Vi vill öka vår etniska och kulturella mångfald eftersom vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra vår verksamhet.

Så säger våra medarbetare om att jobba hos oss.

Rekrytering och utbildning

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. När nyrekryteringar planeras så informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier. Du som anställs till vår kärnverksamhet får en grundutbildning på Tullskolan. Grundutbildningen skiljer sig åt beroende på vilken del av kärnverksamheten som du har fått anställning inom.

Läs mer om våra grundutbildningar.

Vår värdegrund

Inom Tullverket har vi en gemensam värdegrund, som vi tagit fram tillsammans i syfte att stärka vårt arbete ihop. Våra värdegrundsord är helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.

Läs mer om värdegrunden.

Alla som jobbar statligt omfattas också av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll.

Läs mer om den statliga värdegrunden hos Arbetsgivarverket.

Uppdaterad: 2019-10-03


4000