Tullverket

Garanti

Lagstiftningen ställer vid flertalet händelser krav på att en garanti ställs. Det gäller exempelvis vid aktiv förädling och tullager.

En garanti kan gälla en enstaka händelse, men du kan också ställa en samlad garanti för två eller flera händelser, deklarationer eller förfaranden. För att få använda en samlad garanti måste du ha tillstånd.

Det finns ett fåtal undantag från kravet på garanti. Ett sådant undantag kan vara om det enbart handlar om låga belopp.

Individuell garanti

En individuell garanti ska kunna följa en tulldeklaration från början till slut och den ska hänvisa till en enda tulldeklaration, inte flera. En individuell garanti ska användas om du lämnar en förenklad ansökan om aktiv förädling, slutanvändning eller tillfällig införsel i tulldeklarationen.

En individuell garanti ska täcka tullen och andra avgifter för den enstaka händelsen. Det finns ingen möjlighet till nedsättning av en individuell garanti.

Val av garanti vid individuell garanti

Tullverket godkänner följande former av garanti:

  1. borgensförbindelse Pdf, 854.1 kB. (vid borgensförbindelse godtar Tullverket endast garantier som är textmässigt utformade enligt denna bilaga)
  2. insättning på Tullverkets bankkonto (kontant deposition)
  3. pantsättning av ett spärrat konto Pdf, 140.9 kB..

Samlad garanti

En samlad garanti täcker tull och eventuellt andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. Tillstånd till samlad garanti är ibland en förutsättning för att du ska kunna få andra tillstånd som ställer krav på garanti.

I de fall den samlade garantin ska gälla i flera länder ska du ställa garanti även för nationella skatter och avgifter. Detsamma gäller för transitering.

Utifrån en riskbedömning kan Tullverket även i andra fall kräva att du ställer en samlad garanti för annan skatt än tull. Exempel på en sådan skatt är moms.

Ett tillstånd till samlad garanti kan omfatta flera olika förfaranden. Som företag kan du välja att ställa en garantihandling som omfattar alla aktuella förfaranden eller ha en garantihandling per förfarande.

Ansök om tillstånd till samlad garanti.

Referensbelopp

Beloppet för den samlade garantin ska motsvara ett referensbelopp som Tullverket fastställer. I din ansökan om tillstånd till samlad garanti ska du ange ett preliminärt referensbelopp.

Läs om hur du räknar ut referensbeloppet.

Nedsättning av samlad garanti

Det finns en möjlighet att få nedsättning av den garanti du ska ställa, under förutsättning att alla aktuella villkor och kriterier är uppfyllda. För att få nedsättning av garantin måste du ansöka om det när du söker tillstånd till samlad garanti.

Läs om vilken nedsättning du kan få.

Undantag från att ställa garanti

Om dina tullavgifter är lägre än 1 000 euro per sexveckorsperiod behöver du i normalfallet inte ställa någon garanti. Var noga med att följa upp att dina framtida tullavgifter inte överstiger det värdet. Om du beräknar att de kommer att överstiga 1 000 euro under en sexveckorsperiod behöver du omgående ansöka om tillstånd till samlad garanti.

Håll koll på garantin

Om du har tillstånd till samlad garanti är du skyldig att övervaka att det aktuella referensbeloppet inte överskrids. Du ska underrätta garantitullkontoret om referensbeloppet inte längre är på en tillräcklig nivå.

Om Tullverket fastställer att den ställda garantin inte är tillräcklig kommer vi att kräva att du antingen ställer en ytterligare garanti eller ersätter den ursprungliga garantin med en ny garanti.

Vid övergång till fri omsättning intecknas avgifterna i varje importdeklaration direkt mot referensbeloppet. Om referensbeloppet inte räcker till kommer varorna i importdeklarationen att stoppas.

Om du är osäker på hur stor din garanti eller ditt referensbelopp är kan du kontrollera det i e-tjänsten Garantier.

Om du behöver höja referensbeloppet för din garanti gör du det genom att lämna in en ansökan om ändring i e-tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering.

Läs om hur du kan frigöra varor som har stoppats för att garantin inte räcker.

Kontrollera storleken på din garanti och ditt referensbelopp i e-tjänsten Garantier.

Ansök om ändring av din garanti i e-tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering.

När frisläpps garantin?

Tullverket ska omedelbart frisläppa garantin när skulden eller betalningsskyldigheten avseende andra avgifter har upphört eller när de inte längre kan uppstå. När detta gäller en del av det belopp som garantin har ställts för ska Tullverket frisläppa motsvarande del av garantin när du begär det, om inte det berörda beloppet gör en sådan åtgärd oberättigad.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Blanketten för pantsättning av ett spärrat konto har uppdaterats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000