Tullverket

Framtida tullhantering

Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske digitalt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullmyndigheter i EU samtidigt som tulladministrationerna ska kunna utföra sitt uppdrag med kontroller och riskanalys effektiviseras. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Aktuellt


  • Nytt importsystem för standardtulldeklaration

    Under våren 2022 införs den första delen av det nya importsystemet för standardtulldeklaration. Senast utgången av 2022 ska samtliga aktörer ha gått över till denna första del. Sätt dig in i den nya hanteringen och fundera över vad förändringen innebär för ditt företag.


  • GSP och Rex – övergångsperioden förlängs för vissa länder

    De GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet. Detta med anledning av coronaviruset.


  • Systemet för tullbeslut uppdateras

    En ny version av Systemet för tullbeslut, CDS, kommer att driftsättas den 29 juni. Du som brukar logga in i systemet kan då uppleva att det ser något annorlunda ut. Du kommer också att kunna registrera en e-postadress för att få aviseringar när du får något meddelande i systemet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till den nya sidan Plan för införandet av tullkodex