Tullverket

Framtida tullhantering och brexit

Vägen fram till helt digitalt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske elektroniskt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullmyndigheter i EU. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Förändringarna kommer att ske stegvis med ambitionen att allt ska vara klart senast vid utgången av år 2025. Merparten ska dock vara genomfört senast 2020. Här kan du följa arbetet på vägen dit.

Aktuellt

 • 2019-01-03

  Driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring stoppas

  Tullverket har beslutat att inte införa den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring som planerat den 1 februari 2019. Orsaken är att EU‑kommissionen har lämnat ett förslag som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas.

 • 2018-12-12

  Platser som ersätter tullklareringsområden

  Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring.

 • 2018-11-21

  Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut

  Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets webbtjänster.

Uppdaterad: 2018-11-15Captcha * (obligatorisk)