Tullverket

Framtida tullhantering

Vägen fram till helt elektroniskt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske elektroniskt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullyndigheter i EU. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Förändringarna kommer att ske stegvis och ambitionen att allt ska vara klart senast vid utgången av år 2020. Här kan du följa arbetet på vägen dit.

Aktuellt


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-02-05