Tullverket

Blanketter


A
Namn och/eller användning TV-nummer
A.TR., Ansökan om tillstånd till att utfärda varucertifikat 786.21
AEO tillstånd, egenbedömningsformulär 760.80
Aktiv förädling, avräkningsnota 778.8
Aktiv förädling, exportlista 778.11
Aktiv förädling, importlista 778.10
Aktiv förädling, materialåtgångslista 778.12
Aktiv förädling, Redovisning avräkningsnota för 778.13
Aktiv förädling, återbetalningskrav - restitutionssystemet 778.9
Ankomstmeddelande, lossningsmedgivande, lossningsrapport och mottagningsbevis 605.16
Anmalan avanmalan av kontaktperson som erhallit fullmakt for hantering av signeringscertifikat 404.35
Ansokan om registrering som tullombud (TVOMB) 404.37
Ansökan om annan godkänd plats 721.51
Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration EUETD, Ansökan om tillstånd till 721.55
Användning av förseglingar av särskild typ EUSSE, Ansökan om tillstånd till 721.30
Användningsuppgift för varor som importeras för undersökning, analys eller provning 740.30
Autogiro företag, Medgivande till betalning genom 405.9


B
Namn och/eller användning TV-nummer
Beräkning av tull, Uppgifter för 711.5
Besättningsdeklaration/Crew's effects declaration 616.8
Betalningsåtagande tullförrättningsavgift 770.62
Bindande klassificeringsbesked, Ansökan om
Bindande ursprungsbesked, Ansökan om 721.95
Borgensmannens åtagande - Samlad garanti, användas endast i Sverige 721.67
Borgensmannens åtagande - Samlad garanti, transitering eller används i mer än ett EU-land 721.66


C
Namn och/eller användning TV-nummer
Cash declaration 680.26


D
Namn och/eller användning TV-nummer
Deklaration från passagerare på vissa mindre luftfartyg från Norge eller Island 645.6
Drift av tillfälliga lagringsanläggningar EUTST, Ansökan om och tillstånd till 721.50


Uppdaterad: 2019-03-26