Tullverket

Brexit – vad innebär det för dig som privatperson?

Att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln fortsätter precis som vanligt till och med den 31 december 2020 då övergångsperioden upphör. Eftersom det pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om hur den framtida relationen kommer att se ut, är det viktigt att du följer utvecklingen.

Många av bestämmelserna kring införsel och utförsel av varor till och från länder utanför EU gäller den kommersiella handeln, men det finns också en hel del bestämmelser som gäller privatpersoner. Nedanstående information bygger på de regler som gäller generellt för handel med länder utanför EU. Beroende på hur det går i förhandlingarna om den framtida relationen, kan reglerna komma att se annorlunda ut för handeln mellan EU och Storbritannien.

Om du handlar på nätet

 • All distanshandel med länder utanför EU beskattas med svensk moms oavsett värde på varorna. Köper du en vara före årsskiftet och transporten från Storbritannien påbörjas senast den 31 december 2020 betalar du ingen importmoms även om varorna kommer hit efter årsskiftet. Du får betala importmoms om du beställer varor från Storbritannien i samband med övergångsperiodens slut och transporten påbörjas först efter den 31 december även om du beställt och betalat för varan före den 31 december.

 • Tullavgifter kan tillkomma om du handlar varor som kostar mer än 1 700 kronor. Frågan om det kommer att införas tullar i handeln mellan Storbritannien och EU diskuteras i de pågående förhandlingarna.

 • Läkemedel, vissa livsmedel och vissa växter får du inte föra in till Sverige via post eller paket från ett land utanför EU.

Bra att veta innan du handlar på nätet

Läs om import av livsmedel för privat bruk (Jordbruksverket)

Läs om import av växter för privat bruk (Jordbruksverket)

Om du reser

 • Har du handlat utanför EU får du tullfritt föra in varor till ett värde av 4 700 kronor om du reser med flyg eller färja. Om du reser på något annat sätt är motsvarande summa 3 300 kronor. Tänk på att du måste deklarera varor som överskrider beloppen.

 • Reser du in i EU med mer än 10 000 euro i kontanter ska du deklarera pengarna.

 • Alkoholinförsel från land utanför EU är begränsat till 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.
 • Gränsen för tobak ser olika ut beroende på vilken sorts tobak du tar med dig: 200 cigaretter, 100 cigariller, 50 cigarrer, eller 250 g röktobak. Du kan också välja ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror, till exempelvis en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer).

 • För dig som ska jaga eller tävla och reser med skjutvapen mellan Sverige och ett land utanför EU gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller också om du köper eller säljer ett vapen till ett land utanför EU.

 • När du reser till Sverige med din hund eller katt från ett land utanför EU gäller särskilda regler.

 • Reser du till och från Storbritannien som privatperson med djur behöver du planera för att det kan kräva mer administration än tidigare. Likadant om du vill ta med livsmedel samt fröer och växter. Det är tillåtet att ta in animaliska livsmedel, förutom produkter innehållande kött och mjölk, i begränsad mängd för personligt bruk.

Läs om import av livsmedel för privat bruk (Jordbruksverket)

Läs om import av växter för privat bruk (Jordbruksverket)

Anmäl dina varor till Tullverket

Resa till eller från Sverige

Allmänt om att handla i ett annat land

Om du flyttar till eller från Sverige

 • Personlig egendom kallas för flyttsaker och det finns en möjlighet att få tullfrihet för flyttsaker.

 • Om du räknas som inflyttare kan du få flyttsakstullfrihet om du har haft din ”normala bostad” i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Du får också tillgodoräkna dig den tid du har haft din normala bostad i Storbritannien före övergångsperiodens slut. Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha tillhört och använts av dig under minst sex månader där du har haft din normala bostad utanför EU. Du får även räkna in tiden den personliga egendomen har tillhört och använts av dig i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

 • Om du räknas som återvändare kan du få flyttsakstullfrihet om du på grund av ditt arbete har vistats i tredjeland i minst ett år. Du får också tillgodoräkna dig den tid du på grund av ditt arbete har vistats i Storbritannien före övergångsperiodens slut. Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha ägts av dig och använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll. Söker du tullfrihet för ett fordon ska det under minst ett år före återvändandet tillhört dig och under ägandetiden före återvändandet använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll i normal utsträckning. Du får även räkna in tiden fordonet och annan personlig egendom har ägts av dig och använts av dig eller medlem av ditt hushåll i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

På sidan Allmänt om att flytta till och från Sverige kan du läsa definitionen av inflyttare respektive återvändare.

Allmänt om att flytta till och från Sverige

Följ utvecklingen

Regeringen.se

EU-kommissionens webbplats

Den brittiska tullmyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades: 2020-10-15

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000