Tullverket

Storbritannien – handla, resa eller flytta efter brexit

Efter brexit är Storbritannien ett land utanför EU. Samma tullregler gäller för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Det finns därför vissa regler du behöver känna till om du till exempel reser eller flyttar till eller från Storbritannien eller beställer varor därifrån.

Storbritannien är ett land utanför EU och när det berör tullfrågor gäller samma regler som för andra länder som inte är med i EU. Däremot har EU och Storbritannien ett handels- och samarbetsavtal som innebär att du som har en ursprungsförsäkran för dina varor kan slippa betala tull, i de fall du annars hade behövt göra det. Varor som du ska betala moms och eventuella andra skatter för kan aldrig bli moms- eller skattefria.

Handla på nätet från Storbritannien

När du handlar på nätet och beställer en vara från en webbplats som skickar din försändelse från Storbritannien ska du betala avgifter. Det finns även restriktioner för vissa typer av varor som inte är tillåtna att beställa. Samma regler gäller som vid näthandel från andra länder utanför EU.
Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

 • Beställer du varor som har ett sammanlagt värde av 1 700 kronor eller mindre betalar du moms.
 • Beställer du varor som har ett sammanlagt värde över 1 700 kronor kan du behöva betala både tull och moms. Om du har en ursprungsförsäkran där säljaren intygar att varorna har ursprung i Storbritannien kan du slippa betala tull (varan kan då endast bli tullfri men aldrig momsfri).

Så gör du för att få din vara tullfri med en ursprungsförsäkran

För att din vara som är värd mer än 1 700 kronor ska bli tullfri krävs en så kallad ursprungsförsäkran som intygar att varans ursprung är Storbritannien. Leverantören måste i sin tur veta med säkerhet att varan uppfyller ursprungsreglerna i avtalet med Storbritannien för att ge dig detta intyg.

 • Kontakta säljaren av varan och fråga om varan har ursprung enligt avtalet och om säljaren kan lägga till en ursprungsförsäkran (på engelska: statement on origin) på fakturan eller annat dokument som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras.

 • För att en ursprungsförsäkran ska vara giltig krävs att den består av en särskild formulering:

  "The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

  (Place and date (3))

  (Name of the exporter (4))"

  Siffrorna i formuleringen ska ersättas med:
  1. Exportörens brittiska Eori-nummer
  2. Exportören anger produktens ursprung med någon av följande benämningar: United Kingdom, UK eller GB
  3. Plats och datum
  4. Företagets namn

 • För att slippa betala tull krävs att den person som gör din tulldeklaration ser ursprungsförsäkran vid importtillfället.

 • Om du har fått betala tull trots att du har en giltig ursprungsförsäkran kan du skicka in en begäran om ändring i tulldeklaration till Tullverket efter att du har betalat importavgifterna till ditt transportföretag. Läs om hur du går tillväga under rubriken ”Jag har betalat för mycket tull och moms” på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Ta emot en gåva som skickas från Storbritannien

Tar du emot en gåva som har skickats till dig från Storbritannien gäller samma regler som när du tar emot en gåva från ett annat land utanför EU.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

Resa från Storbritannien

Ska du resa från Storbritannien till Sverige och undrar vad du får ta med dig och hur mycket? Samma regler gäller som när du reser från ett annat land utanför EU. Tänk på att det till exempel finns mängdbegränsningar för hur mycket alkohol du får ta med dig och om du reser med ett djur eller ett vapen kan du behöva anmäla det till Tullverket.

Handla i ett annat land

Resa

Handlar du varor i Storbritannien och vill ta med dig sakerna till Sverige kan du göra det tull- och momsfritt utan att anmäla det till Tullverket om du:

 • reser med flyg eller färja till Sverige och varorna har ett värde av högst 4 700 kronor
 • reser på något annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil eller båt, och varorna har ett värde av högst 3 300 kronor.

Handlar du varor i Storbritannien som överstiger värdegränsen för ditt transportsätt ska du anmäla varorna till Tullverket och du kan behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. Om varorna har ursprung i Storbritannien och uppfyller reglerna i avtalet mellan EU och Storbritannien kan du få varorna tullfria (men inte moms- eller skattefria). Om varornas värde överstiger 1 200 euro (vilket motsvarar cirka 12 800 kronor) krävs det dessutom att du har en så kallad ursprungsförsäkran (på engelska: statement on origin) från säljaren.

Anmäl dina varor till Tullverket

Flytta mellan Sverige och Storbritannien

Dina personliga saker du tar med dig när du flyttar kallas för flyttsaker. Det finns möjlighet att få tullfrihet för dina flyttsaker när du flyttar till Sverige från Storbritannien. Ett grundkrav är att du antingen ska ha haft din ”normala bostad” eller tillfälligt arbetat i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Du får tillgodoräkna dig den tid du eventuellt har bott i Storbritannien före 1 januari 2021. Detsamma gäller vid beräkning av tiden du har haft och brukat din personliga egendom. I övrigt gäller samma regler som när du flyttar till eller från ett annat land utanför EU. Läs mer om vad som gäller i din situation på sidan Flytta till Sverige från ett land utanför EU.

Om du ska flytta till Storbritannien från Sverige ska du anmäla dina flyttsaker till Tullverket genom att fylla i en tulldeklaration för export. Läs mer om hur du går tillväga på sidan Flytta från Sverige till ett land utanför EU.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Höjd värdegräns

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000