Tullverket

Brexit – vad innebär det för dig som privatperson?

Att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln fortsätter precis som vanligt till och med den 31 december 2020 då övergångsperioden upphör. Eftersom det pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om hur den framtida relationen kommer att se ut, är det viktigt att du följer utvecklingen.

Många av bestämmelserna kring införsel och utförsel av varor till och från länder utanför EU gäller den kommersiella handeln, men det finns också en hel del bestämmelser som gäller privatpersoner. Nedanstående information bygger på de regler som gäller generellt för handel med länder utanför EU. Beroende på hur det går i förhandlingarna om den framtida relationen, kan reglerna komma att se annorlunda ut för handeln mellan EU och Storbritannien.

Om du handlar på nätet

 • All distanshandel med länder utanför EU beskattas med svensk moms oavsett värde på varorna.
 • Tullavgifter kan tillkomma om du handlar varor som kostar mer än 1 700 kronor. Frågan om det kommer att införas tullar i handeln mellan Storbritannien och EU diskuteras i de pågående förhandlingarna.
 • Läkemedel får du inte föra in till Sverige via post eller paket från ett land utanför EU.

Bra att veta innan du handlar på nätet

Om du reser

 • Har du handlat utanför EU får du tullfritt föra in varor till ett värde av 4 700 kronor om du reser med flyg eller färja. Om du reser på något annat sätt är motsvarande summa 3 300 kronor. Tänk på att du måste deklarera varor som överskrider beloppen.
 • Reser du in i EU med mer än 10 000 euro i kontanter ska du deklarera pengarna.
 • Alkoholinförsel från land utanför EU är begränsat till 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.
 • Gränsen för tobak är 200 cigaretter.
 • För dig som ska jaga eller tävla och reser med skjutvapen mellan Sverige och ett land utanför EU gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller också om du köper eller säljer ett vapen till ett land utanför EU.
 • När du reser till Sverige med din hund eller katt från ett land utanför EU gäller särskilda regler.
 • Med vissa få undantag får du inte föra in animaliska produkter som exempelvis kött och mjölkprodukter till EU om du inte har tillstånd för det.

Anmäl dina varor till Tullverket

Resa till eller från Sverige

Allmänt om att handla i ett annat land

Om du flyttar till eller från Sverige

 • Personlig egendom kallas för flyttsaker och det finns en möjlighet att få tullfrihet för flyttsaker.

Allmänt om att flytta till och från Sverige

Följ utvecklingen

Regeringen.se

EU-kommissionens webbplats

Den brittiska tullmyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades: 2020-08-26

Vad är ändrat:4000