Tullverket

Brexit – vad innebär det för dig som privatperson?

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien innebär att Storbritannien behandlas som ett land utanför EU när det gäller tullfrågor. Det påverkar dig som privatperson om du till exempel reser till eller från Storbritannien eller om du beställer varor eller tar emot andra försändelser som skickats därifrån.

Om du handlar på nätet

 • All distanshandel med länder utanför EU beskattas med svensk moms oavsett värdet på varorna.

 • Om du handlar varor som kostar mer än 1 600 kronor kan du, förutom momsen, behöva betala tullavgifter. Om du har en ursprungsförsäkran där säljaren intygar att varorna har ursprung i Storbritannien kan du slippa betala tull även om varan kostar mer än 1 600 kronor.

 • Läkemedel och alkohol samt vissa livsmedel och vissa växter får du inte föra in till Sverige via post eller paket från ett land utanför EU.

Bra att veta innan du handlar på nätet

Läs om import av livsmedel för privat bruk (Jordbruksverket)

Läs om import av växter för privat bruk (Jordbruksverket)

Om du tar emot en försändelse som är en gåva

 • En gåva som skickas från en privatperson och som är värd högst 1 600 kronor får du ta emot tull- och momsfritt. Detta gäller om försändelsen inte består av alkohol, tobak eller parfym. Även om du inte behöver betala tull och moms måste varorna ändå anmälas till Tullverket. Normalt sett är det företaget som transporterar din vara, till exempel Postnord eller en speditör, som gör detta åt dig.

  Ta emot en gåva från ett land utanför EU

 • Om du tar emot en försändelse som skickas från en privatperson och är värd mer än 1 600 kronor ska du betala tull och moms. Varan kan bli tullfri (men inte momsfri) om du har en ursprungsförsäkran där säljaren intygar att varorna har ursprung i Storbritannien och värdet på försändelsen är mindre än 500 euro.

Om du reser

 • Har du handlat utanför EU får du tull- och momsfritt föra in varor till ett värde av 4 700 kronor om du reser med flyg eller färja. Om du reser på något annat sätt är motsvarande summa 3 300 kronor. Tänk på att du måste deklarera varor som överskrider de beloppen. Om varorna har ursprung i Storbritannien behöver du inte betala tull om varorna är värda högst 1 200 euro. Däremot ska du betala moms och andra eventuella skatter för varorna.

 • Reser du in i EU med mer än 10 000 euro, eller motsvarande belopp i annan valuta, i kontanter ska du deklarera pengarna.

 • Alkoholinförsel från land utanför EU är begränsat till 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.

 • Gränsen för tobak ser olika ut beroende på vilken sorts tobak du tar med dig: 200 cigaretter, 100 cigariller, 50 cigarrer, eller 250 g röktobak. Du kan också välja ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror, till exempelvis en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer).

 • För dig som ska jaga eller tävla och reser med skjutvapen mellan Sverige och ett land utanför EU gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller också om du köper eller säljer ett vapen till ett land utanför EU.

 • När du reser till Sverige med din hund eller katt från ett land utanför EU gäller särskilda regler.

 • Reser du till och från Storbritannien som privatperson med djur behöver du planera för att det kan kräva mer administration än tidigare. Likadant om du vill ta med livsmedel samt fröer och växter. Det är tillåtet att ta in animaliska livsmedel, förutom produkter innehållande kött och mjölk, i begränsad mängd för personligt bruk.

Läs om import av livsmedel för privat bruk (Jordbruksverket)

Läs om import av växter för privat bruk (Jordbruksverket)

Anmäl dina varor till Tullverket

Resa till eller från Sverige

Resa med hund eller katt

Allmänt om att handla i ett annat land

Om du flyttar till eller från Sverige

 • Personlig egendom kallas för flyttsaker och det finns en möjlighet att få tullfrihet för flyttsaker.

 • Om du räknas som inflyttare kan du få flyttsakstullfrihet om du har haft din ”normala bostad” i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Du får också tillgodoräkna dig den tid du har haft din normala bostad i Storbritannien före 1 januari 2021. Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha tillhört och använts av dig under minst sex månader där du har haft din normala bostad utanför EU. Du får även räkna in tiden den personliga egendomen har tillhört och använts av dig i Storbritannien före 1 januari 2021.

 • Om du räknas som återvändare kan du få flyttsakstullfrihet om du på grund av ditt arbete har vistats i tredjeland i minst ett år. Du får också tillgodoräkna dig den tid du på grund av ditt arbete har vistats i Storbritannien före 1 januari 2021. Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha ägts av dig och använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll. Söker du tullfrihet för ett fordon ska det under minst ett år före återvändandet tillhört dig och under ägandetiden före återvändandet använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll i normal utsträckning. Du får även räkna in tiden fordonet och annan personlig egendom har ägts av dig och använts av dig eller medlem av ditt hushåll i Storbritannien före 1 januari 2021.

På sidan Allmänt om att flytta till och från Sverige kan du läsa definitionen av inflyttare respektive återvändare.

Mer information

Regeringen.se

EU-kommissionens webbplats

Den brittiska tullmyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om vad som gäller när du tar emot en försändelse.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000