Tullverket

Samråd och samverkan

Tullverket samverkar på flera olika sätt med näringsliv, organisationer och andra myndigheter.

Tulldagen

Tulldagen är dagen för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Läs om Tulldagen.

Dialogforum - Tullverkets samråd med näringslivet

För att utvecklingen inom tullområdet ska vara så effektiv som möjligt - för både Tullverket och för näringslivet – behöver Tullverket ha väl fungerande former för samråd med näringslivet i ett flertal frågor. Tullverket har valt ett samrådsförfarande som sker genom olika former av dialogforum.

Läs om dialogforum.

Kundpanelen

För oss är dina åsikter viktiga. Genom att anmäla dig till vår kundpanel har du möjlighet att påverka vår verksamhet med dina synpunkter och idéer.

Läs om kundpanelen.

SMT - samverkan mot tullbrottslighet

SMT är en överenskommelse mellan oss och ditt företag som innebär att vi kommer överens om gemensamma åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Läs om SMT. 

Myndigheter i samverkan mot grov organiserad brottslighet

Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten.

Läs om myndighetssamverkan.

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

För att det ska vara enklare att starta och driva företag finns myndighetssamarbetet Starta och driva företag där bland andra Tullverket ingår.

Läs om myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Myndighetssamverkan Mina meddelanden

Med tjänsten Mina meddelanden skickar myndigheter och kommuner post digitalt till privatpersoner och företag. Tullverket kan erbjuda bättre service, minska kostnader och spara resurser. Och mottagaren får sin post säkert och samlat.

Läs mer om myndighetssamverkan Mina meddelanden


Uppdaterad: 2019-12-10


4000