Tullverket

Brexit

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Att Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln kan fortsätta precis som vanligt till och med den 31 december 2020.

Brexit med utträdesavtal

Med ett utträdesavtal finns det övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden kommer det inte att ske några förändringar när det gäller regelverket för handeln med varor till och från Storbritannien.

Gällande export och att utfärda ursprungsintyg för varor med EU-ursprung där det ingår material eller varor med ursprung i Storbritannien så har EU meddelat alla frihandelspartner att Storbritannien ska behandlas som en medlemsstat under övergångsperioden. Om vi får information om att någon eller några av EU:s frihandelspartner inte accepterar detta så kommer vi att återkomma.

Avsikten är att EU och Storbritannien under övergångsperioden ska förhandla fram ett avtal som bland annat ska innehålla bestämmelser om handeln mellan EU och Storbritannien. Eftersom det råder osäkerhet kring hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs. Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det går i de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. Frågan om det kommer att införas tullar då varor importeras till Storbritannien från EU och vice versa diskuteras i dessa förhandlingar. På den brittiska tullmyndighetens webbplats finns nu en tjänst där företag kan söka på varukod eller varubeskrivning för att få reda på varans tullsats och jämföra med den EU-gemensamma tulltaxan.

Kontrollera varans tullsats i Storbritanniens tulltaxa

Håll dig uppdaterad om brexit på regeringen.se

Följ utvecklingen på EU-kommissionens webbplats

Tullhantering mellan Sverige och Storbritannien

I dagsläget vet vi inte hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, men det kommer av allt att döma ställas krav på vissa tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export, betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter samt tillämpningen av in- och utförselrestriktioner.

Företag kan också behöva olika tillstånd, t.ex. för att få importera eller exportera vissa varor. Det kan också bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.

Här har vi samlat information för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU.

Uppdaterad: 2020-05-26


4000