Tullverket

Brexit

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln fortsätter precis som vanligt, till och med den 31 december 2020 då övergångsperioden upphör. Eftersom det pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om hur den framtida relationen kommer att se ut, är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Brexit med utträdesavtal

I utträdesavtalets tredje del finns särskilda bestämmelser för bland annat tullförfaranden som påbörjas före övergångsperiodens slut men som avslutas efteråt. Ett exempel är transporter mellan EU och Storbritannien som påbörjas senast den 31 december 2020 och kommer fram först efter kl. 00.00 den 1 januari 2021.

EU:s vägledningsdokument för hanteringen efter övergångsperiodens slut när det gäller tillstånd, tullförfaranden och ursprungsbestämmelser uppdaterades den 14 juli 2020. Vägledningsdokumentet beskriver bland annat hur den praktiska hanteringen ska gå till vid övergångsperiodens slut.

Ladda ner vägledningsdokumentet "Customs incl. preferential origin rules" på EU-kommissionens webbplats (på engelska).

EU-kommissionen har också publicerat dokumentet "Getting ready for changes", som handlar om kommande förändringar kring varuhandeln mellan EU och Storbritannien. Dokumentet finns tillgängligt på svenska. På samma sida hittar du också de tillkännagivanden som EU-kommissionen uppdaterar efter hand.

Ladda ner dokumentet "Getting ready for changes" på EU-kommissionens webbplats.

Tullhantering mellan EU och Storbritannien

I dagsläget vet vi inte hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, men det kommer att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export.

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Frågan om det kommer att införas tullar då varor importeras till Storbritannien från EU och vice versa diskuteras i dessa förhandlingar.

Uppdaterad: 2020-08-12


4000