Tullverket

Brexit

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln fortsätter precis som vanligt, till och med den 31 december 2020 då övergångsperioden upphör. Eftersom det pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om hur den framtida relationen kommer att se ut, är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Brexit med utträdesavtal

I utträdesavtalets tredje del finns särskilda separationsbestämmelser för bland annat tullförfaranden som påbörjas före övergångsperiodens slut men som avslutas efteråt. Ett exempel är transporter mellan EU och Storbritannien som påbörjas senast den 31 december 2020 och kommer fram först efter kl. 00.00 den 1 januari 2021. Just nu pågår ett arbete inom EU med att uppdatera vägledningsdokumentet för hanteringen efter övergångsperiodens slut när det gäller tillstånd, tullförfaranden, ursprungsbestämmelser och it-system. Vägledningsdokumentet kommer att beskriva hur den praktiska hanteringen ska gå till vid övergångsperiodens slut.

Läs utträdesavtalet.

Tullhantering mellan EU och Storbritannien

I dagsläget vet vi inte hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, men det kommer att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export.

Här har vi samlat information för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU.

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Frågan om det kommer att införas tullar då varor importeras till Storbritannien från EU och vice versa diskuteras i dessa förhandlingar.

Uppdaterad: 2020-06-30


4000