Tullverket

Storbritannien efter brexit

Efter brexit är Storbritannien ett land utanför EU. I princip gäller samma tullregler för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Men det finns några undantag. Här finns information om det som är specifikt för Storbritannien efter brexit.

Få din vara tullfri när du handlar på nätet

EU och Storbritannien har ett handels- och samarbetsavtal som innebär att om du har en ursprungsförsäkran för dina varor kan du slippa betala att tull.

Det gäller varor som har ett sammanlagt värde över 1 800 kronor. Observera att varan endast kan bli tullfri men aldrig momsfri.

Så gör du för att få din vara tullfri när du handlar på nätet från Storbritannien

För att din vara ska bli tullfri krävs en ursprungsförsäkran som intygar att varans ursprung är Storbritannien. Leverantören måste i sin tur veta med säkerhet att varan uppfyller ursprungsreglerna i avtalet med Storbritannien för att ge dig detta intyg.

 • Kontakta säljaren av varan och fråga om varan har ursprung enligt avtalet och om säljaren kan lägga till en ursprungsförsäkran (på engelska: statement on origin) på fakturan eller annat dokument som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras.

 • För att en ursprungsförsäkran ska vara giltig krävs att den består av en särskild formulering:

  "The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

  (Place and date (3))

  (Name of the exporter (4))"

  Siffrorna i formuleringen ska ersättas med:
  1. Exportörens brittiska Eori-nummer
  2. Exportören anger produktens ursprung med någon av följande benämningar: United Kingdom, UK eller GB
  3. Plats och datum
  4. Företagets namn

 • För att slippa betala tull krävs att den person som gör din tulldeklaration ser ursprungsförsäkran vid importtillfället.

 • Om du har fått betala tull trots att du har en giltig ursprungsförsäkran kan du skicka in en begäran om ändring i tulldeklaration till Tullverket efter att du har betalat importavgifterna till ditt transportföretag. Läs om hur du går tillväga under rubriken ”Jag har betalat för mycket tull och moms” på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Handla tullfritt på din resa från Storbritannien

Eftersom det finns ett handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien så finns det möjlighet att handla varor på resan utan att behöva betala tull.

Tullfria varor när du handlar på din resa från Storbritannien

Handlar du varor på din resa och vill ta med dig sakerna till Sverige kan du göra det tull- och momsfritt utan att anmäla det till Tullverket om du:

 • reser med flyg eller färja till Sverige och varorna har ett värde av högst 5 000 kronor
 • reser på något annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil eller båt, och varorna har ett värde av högst 3 500 kronor.

Handlar du varor i Storbritannien som överstiger värdegränsen för ditt transportsätt ska du anmäla varorna till Tullverket och du kan behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter.

Om varorna har ursprung i Storbritannien och uppfyller reglerna i avtalet mellan EU och Storbritannien kan du få varorna tullfria (men inte moms- eller skattefria).

Om varornas värde överstiger 1 200 euro (vilket motsvarar cirka 12 800 kronor) krävs det dessutom att du har en så kallad ursprungsförsäkran (på engelska: statement on origin) från säljaren.

Anmäl dina varor till Tullverket

Allmänt om länder utanför EU

Här är länkar till andra sidor med generell information om regler du behöver känna till om länder utanför EU.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)