Tullverket

Deklarera varor vid import

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.

Olika typer av tulldeklarationer för import

Det finns olika sätt att lämna en tulldeklaration vid import.

Olika typer av tulldeklarationer för import

Deklarationshandledningar

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor.

Deklarationshandledningar vid import

Styrkande handlingar

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Styrkande handlingar

Mervärdesskatteändringar

Den 1 juli 2021 införs möjligheten för e-handelsplattformar att registrera sig och därmed debitera moms av sin kund vid köpet.

Mervärdesskatteändringar

Oförtullade varor

En importerad vara som du inte har anmält eller deklarerat  räknas som en oförtullad vara. Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

Oförtullad vara

När det blir fel – ändra eller ogiltigförklara en deklaration

Om du upptäcker att det har blivit fel i en tulldeklaration ska du ansöka om en ändring och i vissa fall ska du ogiltigförklara deklarationen.

Ändra i en tulldeklaration

Föranmälan av varor vid import

När du ska föra in en vara i EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan kommer till EU. När det gäller varor som förs in till EU är det transportören som är ansvarig för att lämna föranmälan en viss tid före importen.

Föranmälan av varor vid import

Last updated:

What is updated: Språklig justering


4000
Spam protection with captcha * (mandatory)