Tullverket

In focus


New limits on amounts as of 1 January 2020

The exemption for goods of minimal value destined for delivery in Sweden is increased as of 2020. This will also mean that the exempted value of goods that travellers may carry with them in their personal luggage into Sweden has been increased.


  • 2020-01-14

    Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat

    Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det.
  • 2019-12-17

    ULT går över till Rex 1 januari 2020

    Från och med den 1 januari 2020 går de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De länder och territorier som innan årsskiftet inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, kommer inte att kunna upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.