Tullverket

Återkalla ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att återkalla ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Tillstånd som finns i Systemet för tullbeslut ska du också återkalla i systemet. Här går vi igenom steg för steg hur du gör för att återkalla ett tillstånd.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • Dashboard
  • Authorisations List
  • Revocation Request Page

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Dashboard

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Dashboard, en slags inkorg över dina senaste meddelanden från Tullverket. Välj Authorisations – Authorisations List i menyn.

Sidan Dashboard, CMS


Authorisations List

När du har valt Authorisations List kommer du till sidan Authorisations List. På sidan visas en lista över ditt företags tillstånd. Leta upp det tillstånd du vill återkalla och ställ markören på det. Välj sedan Request Revocation.

Bild av sidan Authorisations List i CDS med fliken Request Revocation markerad


Revocation Request Page

När du har valt att återkalla tillståndet kommer du till sidan Revocation Request Page.

Bild av sidan Revocation Request Page i CDS


Förklara varför du vill återkalla tillståndet i fältet Revocation request justification. I fältet Requested Date of Effect of Revocation talar du om vilket datum du vill att återkallelsebeslutet ska träda i kraft. Tryck sedan på Submit. Uppe i högra hörnet får du då en notis om att din begäran om återkallelse har skickats in.

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja Save for later use. Då hittar du ditt utkast under Dreafts – Drafts List.

Saknas Submit-knappen?

Om det inte finns någon Submit-knapp när du är färdig med din begäran om återkallelse har du inte behörighet att skicka in återkallelser. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Kontrollera att du skickat in återkallelse

Om du vill kontrollera att du skickat in en återkallelse kan du göra det i tillståndets tidslinje (Timeline). Meddelandetypen är Revocation Request. Tillståndets tidslinje hittar du när du tittar på tillståndet under Authorisations – Authorisations List.

När tillståndet är återkallat

När vi har återkallat ditt tillstånd får du ett e-postmeddelande om att du har ett nytt meddelande att läsa i Systemet för tullbeslut. Detta gäller under förutsättning att du har registrerat en e‑postadress för meddelanden i systemet. Logga in i systemet och på första sidan (Dashboard) ser du ett meddelande som heter Revocation Notification.

Du öppnar meddelandet genom att välja Select notification. I tredje fliken på meddelandet – Notification Specific Information – ser du vad som står i beslutet och från vilken dag det är giltigt. Du behöver inte svara på meddelandet. Meddelandet går också att hitta under Notification List i systemet.

Sidan uppdaterades: 2021-04-12

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000