Tullverket

Transiteringar

I den här tjänsten kan du se uppgifter om ditt företags nationella och internationella transiteringar.

I den här tjänsten kan du se om en transitering är slutförd eller inte, om det finns manko registrerad på sändningen och om säkerheten är återbetald.

Du kan själv se om en mottagare har slutfört en transitering, vilket ger dig bättre kontroll över ditt företags rutiner och ärenden.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering