Tullverket

Fråga tull-id

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om import- och exportärenden.

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om

  • hur långt i vår klareringsprocess ett ärende har kommit
  • vilket tullkontor som har handlagt ett visst ärende
  • om ärendet är en förenklad deklaration; du kan också se om den kompletterande tulldeklarationen har lämnats in 
  • status för ett omprövningsärende
  • godslokalkod.

I tjänsten kan du nå alla upgifter oavsett hur de har kommit in till Tullverket: hos en tulltjänsteman, via EDI eller via Tullverkets internetdeklaration Tid.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering