Tullverket

Klarerade förenklade deklarationer

I den här tjänsten kan du se ditt företags klarerade förenklade deklarationer. Du kan också se när en kompletterande deklarationen ska vara Tullverket tillhanda.

Du som har tulldeklarerat på blankett via ED ska lämna in den kompletterande tulldeklarationen senast tio dagar från det att varorna lämnades ut.

Du som har tulldeklarerat via EDI, Electronic Data Interchange eller via Tullverkets internetdeklaration TID ska lämna in den kompletterande deklarationen senast elva dagar från det att varorna lämnades ut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering