Tullverket

Begäran om klarering

I den här tjänsten kan du begära klarering för direktförtullning import (DNU) eller förenklad deklaration import (HNU).

I den här tjänsten kan du begära klarering för direktförtullning import eller förenklad deklaration import. Du kan bara begära klarering för varor som ligger på tillfälligt lager eller tullager.

Ditt ärende kommer att klareras av en tulltjänsteman.

Tjänsten omfattar inte TNU och UNU

Du kan inte begära klarering av en kompletterande deklaration (TNU) i den här tjänsten eftersom den deklarationen klareras automatiskt när tidsfristen för att lämna in den har gått ut.

Du kan inte heller begära klarering av en tulldeklaration export (UNU) i den här tjänsten eftersom varorna behöver anmälas till export och tulldeklarationen behöver klareras på den tullklareringsexpedition där varorna finns tillgängliga för en tulltjänsteman.

Om du vill ha möjlighet att anmäla varor till export från en plats där varorna lastas för export, kan du ansöka om ett godkännande av en sådan plats.

Läs mer om godkänd plats vid export.

Begär klarering via Tid

Du kan även nå tjänsten Begäran om klarering via Tullverkets internetdeklaration Tid.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering