Tullverket

Sökresultat

Din sökning deklarationshjälp gav 21 träffar

Filtrera din sökning

 • Privat
 • Företag
 • Om oss
 • Jobba hos oss
 • Aktuellt
 • Kontakta oss
 1. 1. Deklarationshjälp vid transitering »

  Deklarationshjälp vid transitering Här hittar du information som är till hjälp vid deklaration av transitering. Sidan kommer att kompletteras med mer information. Avsluta tullagerförfarandet

  Senast ändrad: 2021-02-22 16.10
 2. 2. Deklarationshandledningar »

  Deklarationshandledning för e-tjänsten Tullager Så här fyller du i avvikelserapporten CWDI Så här fyller du i acceptansmeddelandet CWAC Transitering Deklarationshjälp vid transitering Vad kan vi förbättra på sidan?

  Senast ändrad: 2022-03-15 09.00
 3. 3. Tester för meddelande OMP » Pdf.

  vi avvisar meddelanden som saknar information i detta fält. Läs mer på tullverket.se, Deklarationshjälp. Produktionsmedgivande För att få produktionsmedgivande skickar du in tull-id för ärendet till EDI

  Senast ändrad: 2015-01-27 14.25
 4. 4. Deklarationshandledningar vid import »

  Deklarationshandledningar vid import Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor. ALI Meddelandet ALI är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt

  Senast ändrad: 2022-03-15 09.00
 5. 5. Transitera varor »

  En utskrift, ett följedokument, ska följa med transporten till bestämmelsetullkontoret. Läs mer om transiteringsdeklaration Deklarationshjälp vid transitering Här hittar du information som är till hjälp

  Senast ändrad: 2022-05-02 10.44
 6. 6. Tullager »

  Tullager Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra egna eller andras icke-unionsvaror som är hänförda till tullagerförfarandet. Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett

  Senast ändrad: 2022-05-17 15.06
 7. 7. Deklarationshandledning för ALI »

  Deklarationshandledning för ALI Meddelandet ALI är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande. Du ska skicka meddelandet ALI till Tullverket när du upprättar en tulldeklaration i form av en registrering i

  Senast ändrad: 2021-02-22 11.12
 8. 8. Deklarationshandledning för tullager – e‑tjänst »

  Deklarationshandledning för tullager – e‑tjänst Här får du hjälp med vilken typ av uppgift du ska fylla i eller välja när du gör en tullagerdeklaration i Tullverkets e‑tjänst. Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i

  Senast ändrad: 2021-07-14 09.52
 9. 9. Deklarationshandledning för ALE med tillstånd EUSDE »

  Deklarationshandledning för ALE med tillstånd EUSDE Meddelandet ALE är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till förenklad deklaration export. Du som har tillstånd EUSDE ska ange dokumentkod 6FDE i fältet ”Bilagda handlingar”. Det

  Senast ändrad: 2021-02-26 14.17
 10. 10. Deklarationshandledning för tullager – EDI »

  Deklarationshandledning för tullager – EDI Här får du hjälp med vilken typ av uppgift du ska fylla i eller välja när du gör en tullagerdeklaration i en system-till-systemlösning (EDI). Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i

  Senast ändrad: 2022-05-03 12.47
 11. 11. Deklarationshandledning för UFF »

  Deklarationshandledning för UFF Meddelandet UFF är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EUEIR) eller förenklad deklaration export (EUSDE). Som operatör är du befriad från kravet att visa

  Senast ändrad: 2021-10-12 15.34
 12. 12. minnesanteckningar 171023 » Word.

  Svar: Fältet Tidigare handling (Previous document). Kan anges på deklarations- eller varupostnivå. Detta finns publicerat i deklarationshjälp och tekniska specifikationer på tullverket.se. Fråga

  Senast ändrad: 2017-12-22 15.38
 13. 13. Deklarationshandledning för DNU och DNK »

  Deklarationshandledning för DNU och DNK Meddelandena DNU och DNK är elektroniska tulldeklarationer för import. Du lämnar alla uppgifter för DNU och DNK vid förtullningstillfället. DNU innehåller ingen begäran om klarering av ärendet. Du måste själv

  Senast ändrad: 2022-01-20 15.08
 14. 14. Deklarationshandledning för TNU »

  Deklarationshandledning för TNU Meddelandet TNU är en elektronisk kompletterande deklaration. Du ska lämna en kompletterande deklaration om du tidigare har lämnat en förenklad deklaration (HNU eller HNK) för dina varor. I den kompletterande

  Senast ändrad: 2022-04-06 11.45
 15. 15. Deklarationshandledning för TQN »

  Deklarationshandledning för TQN Meddelandet TQN är en elektronisk kompletterande deklaration. Du lämnar kompletterande deklaration TQN om du tidigare lämnat en tulldeklaration genom registrering i bokföringen. Eori-nummer Alla operatörer med

  Senast ändrad: 2022-01-20 15.11
 16. 16. Deklarationshandledning för UGE »

  Deklarationshandledning för UGE Meddelandet UGE är en elektronisk exportdeklaration för dig som har tillstånd till det förenklade förfarandet med godkänd exportör. Från och med den 1 april 2019 används meddelandet för standardtulldeklarationer där

  Senast ändrad: 2021-10-12 15.53
 17. 17. Deklarationshandledning för UNU »

  Deklarationshandledning för UNU Meddelandet UNU är en elektronisk tulldeklaration för export enligt det så kallade standardförfarandet. Eori-nummer Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska

  Senast ändrad: 2021-10-12 15.33
 18. 18. Deklarationshandledning för exportdeklaration på blankett »

  Deklarationshandledning för exportdeklaration på blankett Här får du hjälp att fylla i blanketten Enhetsdokumentet för export enligt standardförfarandet. Standardförfarandet betyder att du lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället. Observera att

  Senast ändrad: 2021-10-12 15.35
 19. 19. Deklarationshandledning för standardtulldeklaration i det nya importsystemet »

  Deklarationshandledning för IMDS och IMDP Meddelandena IMDS och IMDP är elektroniska standardtulldeklarationer som lämnas i det nya importsystemet. Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

  Senast ändrad: 2022-06-17 15.10
 20. 20. Deklarationshandledning för e-tjänsten Tulldeklaration import »

  Deklarationshandledning för e-tjänsten Tulldeklaration import Här hittar du en handledning för hur du fyller i en standardtulldeklaration i e‑tjänsten Tulldeklaration import. Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande

  Senast ändrad: 2022-06-21 12.58
 21. 21. Deklarationshandledning för standardtulldeklaration import, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden »

  Framtida tullhantering Deklarationshandledning för standartulldeklaration import, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden Den här versionen av deklarationshandledningen för standardtulldeklarationer import innehåller även stöd för

  Senast ändrad: 2022-06-17 16.24

Sidan uppdaterades: