Tullverket

DDNTA 15.50, NCTS fas 4.0

Nationella anpassningar

DokumentBeskrivningKomplettering

NCTSPDF

Inledning

 

NCTSPDF

Sigill, kvittenser

För KEL v0.18PDF

NCTSPDF

Signalflöden

 

DDNTA 15.50, NCTS fas 4, specifikationer

Förändringar från föregående version DDNTA 10.30PDF

DokumentPubliceradBeskrivning

Appendix CPDF

2012-10-05

Codelists

Appendix GPDF

2012-10-05

EDIFACT branching diagrams

Appendix HPDF

2012-10-05

EDIFACT segment descriptions

Appendix IPDF

2012-10-05

EDIFACT mapping

Appendix JPDF

2012-10-05

NCTS correlation tables

Appendix Q1PDF

2012-10-05

Technical message structure

Appendix Q2PDF

2012-10-05

Technical message structure, part 2

Appendix YPDF

2012-10-05

Data groups and transaction hierarchy

Appendix ZPDF

2012-10-05

Data items

Uppdaterad: 2019-12-02


4000