Tullverket

Sökresultat

Din sökning brexit gav 70 träffar

Filtrera din sökning

 • Privat
 • Företag
 • Om oss
 • Jobba hos oss
 • Aktuellt
 • Kontakta oss
 1. 1. Storbritannien – vad gäller efter brexit? »

  Storbritannien – vad gäller efter brexit? Efter brexit är Storbritannien ett land utanför EU och samma tullregler gäller som för andra länder utanför EU. Storbritannien är ett land utanför EU

  Senast ändrad: 2022-05-02 10.35
 2. 2. Storbritannien efter brexit - Privat »

  Storbritannien efter brexit Efter brexit är Storbritannien ett land utanför EU. I princip gäller samma tullregler för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Men det finns några undantag

  Senast ändrad: 2024-04-29 14.32
 3. 3. Företagsnyhet - Brexit - Viktig information inför årsskiftet »

  Brexit – viktig information inför årsskiftet Från och med klockan 8.00 den 30 december går det inte att skicka eller ta emot elektroniska meddelanden mellan Storbritannien och Sverige. Det innebär

  Senast ändrad: 2020-12-29 15.10
 4. 4. Är företagen förberedda för brexit? »

  Är företagen förberedda för brexit? Svenska företag som har handel med Storbritannien bör snarast vidta åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit. Det är budskapet i ett brev

  Senast ändrad: 2019-10-25 09.16
 5. 5. Frågor och svar om brexit »

  Frågor och svar om brexit Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började tillämpas den 1 januari 2021. Vi uppdaterar sidan om det tillkommer ny information. Frågorna är indelade

  Senast ändrad: 2023-10-13 14.09
 6. 6. Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn »

  Första ”brexit-fartyget” anländer till Göteborgs hamn. Foto: Tullverket Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom

  Senast ändrad: 2021-01-07 09.12
 7. 7. Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn »

  Första ”brexit-fartyget” anländer till Göteborgs hamn. Foto: Tullverket Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom

  Senast ändrad: 2021-01-05 15.00
 8. 8. Företagare uppmanas att förbereda sig inför brexit »

  Företagare uppmanas att förbereda sig inför brexit Svenska företag som har handel med Storbritannien bör redan nu vidta vissa åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit

  Senast ändrad: 2019-10-25 09.16
 9. 9. Tv Skriv diarienummer » Pdf.

  Dnr STY 2016-912 2016-11-03 Promemoria Brexit - Möjliga konsekvenser för Tullverkets arbete 1(29) 2 Sammanfattning Tullverket har av Finansdepartementet fått i uppdrag att inkomma med underlag kring

  Senast ändrad: 2017-06-29 09.52
 10. 10. Webbseminarium om godkänd mottagare för transit »

  Webbseminarium om handel med Storbritannien – vad gäller efter brexit Ett webbseminarium om vad som gäller efter brexit Se filmen på olika sätt Med undertext: Klicka på de tre vertikala punkterna

  Senast ändrad: 2023-05-26 14.00
 11. 11. Brexit är nära – hög tid att agera nu »

  Brexit är nära – hög tid att agera nu Från årsskiftet införs tullhantering för handel med Storbritannien oavsett om EU och Storbritannien sluter ett handelsavtal eller inte. Det blir en stor

  Senast ändrad: 2020-10-13 09.06
 12. 12. Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut? »

  Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut? Oavsett hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer det att bli tullhantering mellan EU och Storbritannien

  Senast ändrad: 2020-10-01 15.02
 13. 13. Så förbereder du dig för en hård brexit »

  Så förbereder du dig för en hård brexit Har vi gjort tillräckligt? Har vi tänkt på allt? Det är frågor som du bör ställa dig inför risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars

  Senast ändrad: 2020-05-15 14.48
 14. 14. Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? »

  Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria behöver du ett ursprungsintyg (ursprungsförsäkran

  Senast ändrad: 2021-02-08 10.38
 15. 15. Framtida tullhantering och brexit – Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte »

  Framtida tullhantering Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte En ny tullagstiftning, tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både

  Senast ändrad: 2023-01-25 16.10
 16. 16. Brexitspecial i senaste Tullnytt »

  av övergångsperioden tipsar vi om årets sista Tullnytt som uteslutande handlar om brexit och förberedelserna inför årsskiftet. Läs Tullnytt – Brexit Prenumerera på nyhetsbrevet Tullnytt Vad kan vi förbättra på sidan?

  Senast ändrad: 2020-12-18 13.11
 17. 17. Företagsnyhet - Se till att ha rätt blankett för borgensförbindelse »

  Nya blanketter för borgensförbindelse Behöver du ställa en ny garanti på grund av brexit? Om du ska använda dig av en borgensförbindelse måste den utfärdas på en ny version av blanketten

  Senast ändrad: 2020-12-17 11.12
 18. 18. Rundabordssamtal brexit dec 2018 » Pdf.

  20 0771-520 520 vxl 112 98 STOCKHOLM Malmö 040-661 30 13 Rundabordssamtal om brexit i samarbete med handelskamrarna Med anledning av brexit arrangerade Tullverket tillsammans med handelskamrarna

  Senast ändrad: 2018-12-12 14.57
 19. 19. Företagsnyhet - Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien »

  Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien Eftersom Storbritannien blir en part i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska koden EU anges i fält 1 i tulldeklarationen när du importerar varor från eller

  Senast ändrad: 2020-12-31 10.01
 20. 20. Företagsnyhet - Storbritannien godkänns som exportland för livsmedelsprodukter och levande djur »

  Storbritannien godkänns som exportland för livsmedelsprodukter och levande djur Storbritannien har nu godkänts som exportland när det gäller livsmedelsprodukter och levande djur där det finns restriktioner från andra myndigheter att de ska vara

  Senast ändrad: 2020-12-30 13.41
 21. 21. Företagsnyhet - Täcker din garanti även det brittiska importflödet? »

  övergångsperiodens slut. Den 1 januari 2021 tar övergångsperioden för brexit slut och det ställs krav på tullformaliteter mellan EU och Storbritannien. Exempelvis ska det lämnas tulldeklarationer vid import

  Senast ändrad: 2020-11-24 11.13
 22. 22. Företagsnyhet - Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari »

  Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2021 om det godkänns av EU:s

  Senast ändrad: 2020-12-31 09.16
 23. 23. Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) »

  Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs. Om tulltaxan kommer att

  Senast ändrad: 2020-05-26 15.56
 24. 24. Inspelade webbseminarier »

  frihandelsavtal samt vad du bör tänka på vid internationell handel: Frihandel vid import Frihandel vid export Handel med Storbritannien efter Brexit Grundläggande om import- och exportrestriktioner Samverkan

  Senast ändrad: 2024-05-06 13.26
 25. 25. Företag » Pdf.

  releaser. Brexit I dagsläget ser det ut precis som tidigare: Det kan bli förändringar i avtalet eller i den politiska deklarationen. I så fall måste det brittiska parlamentet och EU-parlamentet godkänna

  Senast ändrad: 2019-10-07 12.46
 26. 26. Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet »

  Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet Möjligheten att skjuta upp inlämnandet av en tulldeklaration för importer av varor till Storbritannien från EU gäller året ut. Om du har upprättat ursprungsförsäkringar under 2021 måste du

  Senast ändrad: 2021-12-08 12.13
 27. 27. Tullverket inviger sina nya Malmö-lokaler »

  Tullverket inviger sina nya Malmö-lokaler Fredag den 17 maj blir det officiellt – då invigs Tullverkets nya lokaler i fastigheten Dungen i Hyllie utanför Malmö. Det nybyggda kontorshuset blir arbetsplats för drygt 400 tullanställda som jobbar med

  Senast ändrad: 2019-07-19 14.12
 28. 28. Tullverket förstör 800 kg förfalskade kullager »

  Tullverket förstör 800 kg förfalskade kullager Tullverket kommer idag att lämna cirka 800 kg förfalskade kullager till förstöring i Göteborg. Varorna upptäcktes i samband med en importkontroll i februari i år och skulle ha använts för tillverkning av

  Senast ändrad: 2019-07-19 14.12
 29. 29. Företag » Pdf.

  sjö senare. Budget: Tullverket har en utmanande plan för utveckling i kombination med brexit. En hard brexit skulle givetvis vara en enorm belastning. Lagstiftningen är tvingande, men kan vi få

  Senast ändrad: 2018-10-01 12.42
 30. 30. Tull-Brevmall » Pdf.

  av Oxford Research, ett företag som är etablerat i Sverige. Brexit • Övergångsregler gäller till och med den 31 december 2020 • Vägledningsdokument Nordirland, ny landskod • Frågor och svar om brexit

  Senast ändrad: 2020-12-08 10.35
 31. 31. Sammanfattning dialogmöten maj 2019 » Pdf.

  digitaliseringsarbete samtidigt som vi måste förstärka det operativa arbetet. Osäkerheten kring brexit har också präglat Charlottes första tid och även om risken för en hård brexit kvarstår, känner vi oss trygga

  Senast ändrad: 2019-06-10 11.02
 32. 32. Tull-Brevmall » Pdf.

  Brexit Övergångsreglerna gäller till och med den 31 december. Vi har publicerat det uppdaterade vägledningsdokumentet som nu finns översatt till svenska. Eftersom det finns ett Sida 6 av 8 utträdesavtal

  Senast ändrad: 2020-09-28 13.36
 33. 33. Minnesanteckningar extern referensgrupp 190206 » Pdf.

  medarbetare på Tullverket och vi ska stärka verksamheten genom rekrytering. Vi har i våra budgetunderlag önskat en kontinuerlig rekrytering men risken för en hård brexit i mars 2019 gör att vi måste resonera

  Senast ändrad: 2019-02-15 14.43
 34. 34. Dialogmöten »

  för att förenkla tullhanteringen. Sammanfattning av dialogmöten, maj 2019 Pdf, 855.1 kB. Rundabordssamtal om brexit i samarbete med handelskamrarna I december 2018 genomfördes rundabordssamtal på handelskamrarna

  Senast ändrad: 2024-05-23 10.57
 35. 35. Minnesanteckningar 210301 » Pdf.

  med Storbritannien finns på Tullverkets webbplats. Det finns även information på sidan Frågor och svar om brexit och på landsidan om handelsavtalet med Storbritannien. Läs mer om ursprungsbestämmelser vid import

  Senast ändrad: 2021-03-02 15.48
 36. 36. guidance-customs-procedures en.docx » Pdf.

  services in the area of EU customs law (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness- notices_en#tradetaxud). 10 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements

  Senast ändrad: 2019-11-26 15.24
 37. 37. STY-2019-677 Tullverkets remissvar om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet » Pdf.

  av hushållsavfall från Storbritannien, som kan komma att bli import om eller när Brexit genomförs. Begreppet kommunalt avfall I promemorian avsnitt 7 föreslås att begreppet hushållsavfall utvidgas och benämns

  Senast ändrad: 2019-12-12 15.15
 38. 38. Företag » Pdf.

  Tanken är att det ska bli en förordning, det vill säga direkt bindande för alla medlemsstater. Flera svenska företag har lämnat synpunkter på förslaget. Brexit: Medlemsstaterna uppmanas nu att jobba

  Senast ändrad: 2018-06-19 09.42
 39. 39. Företag » Pdf.

  Tanken är att det ska bli en förordning, det vill säga direkt bindande för alla medlemsstater. Flera svenska företag har lämnat synpunkter på förslaget. Brexit: Medlemsstaterna uppmanas nu att jobba

  Senast ändrad: 2018-06-25 10.22
 40. 40. Företag » Pdf.

  kan förbereda sig inför brexit, även om mycket fortfarande är oklart. I början av december publicerades en nyhet på tullverket.se som även lyftes upp i TullNytt. Vid mötet i oktober diskuterade

  Senast ändrad: 2018-02-06 10.25
 41. 41. Företag » Pdf.

  kan förbereda sig inför brexit, även om mycket fortfarande är oklart. I början av december publicerades en nyhet på tullverket.se som även lyftes upp i TullNytt. Vid mötet i oktober diskuterade

  Senast ändrad: 2018-02-06 10.30
 42. 42. Minnesanteckningar extern referensgrupp programmet Elektronisk tull 18 maj 2021 » Pdf.

  avtalet kan börja tillämpas har inte gått att få fram så här långt. Här finns en länk med mer information https://www.gibraltar.gov.gi/brexit https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu

  Senast ändrad: 2021-05-20 13.00
 43. 43. Företag » Pdf.

  för fullt, en Save the date skickas ut innan sommaren. I övrigt försöker de informera om Brexit för medlemmar, men kan konstatera att det är kort om tid till hösten 2018. Transportindustriförbundet/Linus

  Senast ändrad: 2017-06-29 15.41
 44. 44. Minnesanteckningar 7 september 2021 » Pdf.

  brexit lugnar ner sig. Ericsson: Ett intensivt arbete väntar med införanden framöver. Sydsvenska industri- och handelskammaren: Tulldagen 2021 är under planering – det är fortfarande oklart

  Senast ändrad: 2021-09-08 15.20
 45. 45. Innehåll A-Ö »

  för export Framtida tullhantering - Processen vid tulldeklaration för lågvärdeförsändelser Framtida tullhantering - Tulldeklarationer vid import Framtida tullhantering och brexit – Vägen fram till ett helt

  Senast ändrad: 2020-01-28 16.16
 46. 46. Microsoft Word - Verksamhetsplan 2020 SLUTLIG 2020-01-03 » Pdf.

  inkl. trafiktillstånd EH Brexit Storbritannien ska, enligt nuvarande plan, träda ut ur EU den 31 januari 2020. Tullverket kommer att ha fokus på åtgärder för att säkerställa uppbörden av tull, skatt

  Senast ändrad: 2020-01-09 13.52
 47. 47. Företag » Pdf.

  Införs med start från augusti 2025 Brexit  Övergångsregler gäller till minst den 31 december 2020  Ursprungsfrågor – Gällande export och att utfärda ursprungsintyg för varor med EU-ursprung där det ingår

  Senast ändrad: 2020-02-18 09.09
 48. 48. Tull-Brevmall » Pdf.

  med leverantörerna i Storbritannien kring förmånsbehandling och leveransvillkor. IKEA: Haft en del problem med licenser på trä i handeln med Storbritannien. Transportindustriförbundet: Brexit har tagit mycket tid

  Senast ändrad: 2021-03-11 09.40
 49. 49. Företag » Pdf.

  begärs in. Jens Graversen berättade att omprövningarna gällande ursprungscertifikat är en belastning. Brexit skapar oro och han uppmanar företag att börja tänka på konsekvenserna. Ser gärna att Tullverket

  Senast ändrad: 2017-10-30 09.37
 50. 50. Företag » Pdf.

  2021. Om några veckor finns de nya planerna på Kommissionens hemsida. Brexit: Läget är detsamma som tidigare. Labour och Tories förhandlar men hittills inget resultat. Utsträckning av tiden art. 50

  Senast ändrad: 2019-06-10 08.50

Sidan uppdaterades: