Tullverket

Sökresultat

Din sökning brexit gav 78 träffar

Filtrera din sökning

 • Privat
 • Företag
 • Om oss
 • Jobba hos oss
 • Aktuellt
 • Kontakta oss
 1. 1. Storbritannien – vad gäller efter brexit? »

  Storbritannien – vad gäller efter brexit? Efter brexit är Storbritannien ett land utanför EU och samma tullregler gäller som för andra länder utanför EU. Storbritannien är ett land utanför EU

  Senast ändrad: 2022-05-02 10.35
 2. 2. 2304 Efter brexit »

  Senast ändrad: 2023-05-26 13.43
 3. 3. Brexit – Hur kan brexit påverka dina ursprungsvaror »

  Senast ändrad: 2023-08-22 16.12
 4. 4. Storbritannien efter brexit »

  Storbritannien efter brexit Efter brexit är Storbritannien ett land utanför EU. I princip gäller samma tullregler för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Men det finns några undantag

  Senast ändrad: 2023-03-03 10.50
 5. 5. text - efter brexit »

  WEBVTT 00:00:00.000 > 00:00:05.366 Handel med Storbritannien- Vad gäller efter brexit? 00:00:05.366 > 00:00:13.232 Här är filmens innehåll. Vi ska göra en kort tillbakablick på Storbritanniens

  Senast ändrad: 2023-05-26 13.43
 6. 6. Frågor och svar om brexit »

  Frågor och svar om brexit Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började tillämpas den 1 januari 2021. Vi uppdaterar sidan om det tillkommer ny information. Frågorna är indelade

  Senast ändrad: 2023-10-13 14.09
 7. 7. Företagsnyhet - Brexit - Viktig information inför årsskiftet »

  Brexit – viktig information inför årsskiftet Från och med klockan 8.00 den 30 december går det inte att skicka eller ta emot elektroniska meddelanden mellan Storbritannien och Sverige. Det innebär

  Senast ändrad: 2020-12-29 15.10
 8. 8. Är företagen förberedda för brexit? »

  Är företagen förberedda för brexit? Svenska företag som har handel med Storbritannien bör snarast vidta åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit. Det är budskapet i ett brev

  Senast ändrad: 2019-10-25 09.16
 9. 9. Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn »

  Första ”brexit-fartyget” anländer till Göteborgs hamn. Foto: Tullverket Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom

  Senast ändrad: 2021-01-07 09.12
 10. 10. Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn »

  Första ”brexit-fartyget” anländer till Göteborgs hamn. Foto: Tullverket Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom

  Senast ändrad: 2021-01-05 15.00
 11. 11. Nyhet - Företag- Momsbefriad import - Vad händer den 1 januari 2020? »

  Mindre risk för en avtalslös brexit Efter valresultatet är det mest troliga att Storbritannien kommer att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Då följer

  Senast ändrad: 2019-12-17 11.24
 12. 12. Så påverkas du av en hård brexit »

  Så påverkas du av en hård brexit SVT följde med Anna-Lena Heinänen, verksamhetschef på Tullverket, under en stickprovskontroll av paket från länder utanför EU – och bad henne förklara

  Senast ändrad: 2019-08-30 14.36
 13. 13. Företagare uppmanas att förbereda sig inför brexit »

  Företagare uppmanas att förbereda sig inför brexit Svenska företag som har handel med Storbritannien bör redan nu vidta vissa åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit

  Senast ändrad: 2019-10-25 09.16
 14. 14. Webbseminarium om godkänd mottagare för transit »

  Webbseminarium om handel med Storbritannien – vad gäller efter brexit Ett webbseminarium om vad som gäller efter brexit Se filmen på olika sätt Med undertext: Klicka på de tre vertikala punkterna

  Senast ändrad: 2023-05-26 14.00
 15. 15. Tv Skriv diarienummer » Pdf.

  Dnr STY 2016-912 2016-11-03 Promemoria Brexit - Möjliga konsekvenser för Tullverkets arbete 1(29) 2 Sammanfattning Tullverket har av Finansdepartementet fått i uppdrag att inkomma med underlag kring

  Senast ändrad: 2017-06-29 09.52
 16. 16. Brexit är nära – hög tid att agera nu »

  Brexit är nära – hög tid att agera nu Från årsskiftet införs tullhantering för handel med Storbritannien oavsett om EU och Storbritannien sluter ett handelsavtal eller inte. Det blir en stor

  Senast ändrad: 2020-10-13 09.06
 17. 17. Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? »

  Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria behöver du ett ursprungsintyg (ursprungsförsäkran

  Senast ändrad: 2021-02-08 10.38
 18. 18. Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut? »

  Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut? Oavsett hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer det att bli tullhantering mellan EU och Storbritannien

  Senast ändrad: 2020-10-01 15.02
 19. 19. Så förbereder du dig för en hård brexit »

  Så förbereder du dig för en hård brexit Har vi gjort tillräckligt? Har vi tänkt på allt? Det är frågor som du bör ställa dig inför risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars

  Senast ändrad: 2020-05-15 14.48
 20. 20. Så här kan du påverkas om det blir en hård brexit »

  Så här kan du påverkas om det blir en hård brexit Du som handlar på nätet från Storbritannien eller planerar att resa från Storbritannien till Sverige behöver tänka på några saker. Vi har tagit fram

  Senast ändrad: 2019-07-19 14.13
 21. 21. Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit »

  Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna

  Senast ändrad: 2019-07-19 14.13
 22. 22. Framtida tullhantering och brexit – Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte »

  Framtida tullhantering Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte En ny tullagstiftning, tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både

  Senast ändrad: 2023-01-25 16.10
 23. 23. Brexitspecial i senaste Tullnytt »

  av övergångsperioden tipsar vi om årets sista Tullnytt som uteslutande handlar om brexit och förberedelserna inför årsskiftet. Läs Tullnytt – Brexit Prenumerera på nyhetsbrevet Tullnytt Vad kan vi förbättra på sidan?

  Senast ändrad: 2020-12-18 13.11
 24. 24. Företagsnyhet - Se till att ha rätt blankett för borgensförbindelse »

  Nya blanketter för borgensförbindelse Behöver du ställa en ny garanti på grund av brexit? Om du ska använda dig av en borgensförbindelse måste den utfärdas på en ny version av blanketten

  Senast ändrad: 2020-12-17 11.12
 25. 25. Rundabordssamtal brexit dec 2018 » Pdf.

  20 0771-520 520 vxl 112 98 STOCKHOLM Malmö 040-661 30 13 Rundabordssamtal om brexit i samarbete med handelskamrarna Med anledning av brexit arrangerade Tullverket tillsammans med handelskamrarna

  Senast ändrad: 2018-12-12 14.57
 26. 26. Företagsnyhet - Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien »

  Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien Eftersom Storbritannien blir en part i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska koden EU anges i fält 1 i tulldeklarationen när du importerar varor från eller

  Senast ändrad: 2020-12-31 10.01
 27. 27. Inspelade webbseminarier »

  garanti - del ett och två cast Tema tillstånd - webbseminarium i tre delar cast Godkända mottagare för transit cast Handel med Storbritannien efter brexit cast Rutinbeskrivning - ett krav för vissa

  Senast ändrad: 2023-10-31 09.22
 28. 28. Företagsnyhet - Storbritannien godkänns som exportland för livsmedelsprodukter och levande djur »

  Storbritannien godkänns som exportland för livsmedelsprodukter och levande djur Storbritannien har nu godkänts som exportland när det gäller livsmedelsprodukter och levande djur där det finns restriktioner från andra myndigheter att de ska vara

  Senast ändrad: 2020-12-30 13.41
 29. 29. Företagsnyhet - Täcker din garanti även det brittiska importflödet? »

  övergångsperiodens slut. Den 1 januari 2021 tar övergångsperioden för brexit slut och det ställs krav på tullformaliteter mellan EU och Storbritannien. Exempelvis ska det lämnas tulldeklarationer vid import

  Senast ändrad: 2020-11-24 11.13
 30. 30. Företagsnyhet - Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari »

  Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2021 om det godkänns av EU:s

  Senast ändrad: 2020-12-31 09.16
 31. 31. Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) »

  Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs. Om tulltaxan kommer att

  Senast ändrad: 2020-05-26 15.56
 32. 32. Företag » Pdf.

  releaser. Brexit I dagsläget ser det ut precis som tidigare: Det kan bli förändringar i avtalet eller i den politiska deklarationen. I så fall måste det brittiska parlamentet och EU-parlamentet godkänna

  Senast ändrad: 2019-10-07 12.46
 33. 33. Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet »

  Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet Möjligheten att skjuta upp inlämnandet av en tulldeklaration för importer av varor till Storbritannien från EU gäller året ut. Om du har upprättat ursprungsförsäkringar under 2021 måste du

  Senast ändrad: 2021-12-08 12.13
 34. 34. Tullverket inviger sina nya Malmö-lokaler »

  Tullverket inviger sina nya Malmö-lokaler Fredag den 17 maj blir det officiellt – då invigs Tullverkets nya lokaler i fastigheten Dungen i Hyllie utanför Malmö. Det nybyggda kontorshuset blir arbetsplats för drygt 400 tullanställda som jobbar med

  Senast ändrad: 2019-07-19 14.12
 35. 35. Tullverket förstör 800 kg förfalskade kullager »

  Tullverket förstör 800 kg förfalskade kullager Tullverket kommer idag att lämna cirka 800 kg förfalskade kullager till förstöring i Göteborg. Varorna upptäcktes i samband med en importkontroll i februari i år och skulle ha använts för tillverkning av

  Senast ändrad: 2019-07-19 14.12
 36. 36. Företag » Pdf.

  sjö senare. Budget: Tullverket har en utmanande plan för utveckling i kombination med brexit. En hard brexit skulle givetvis vara en enorm belastning. Lagstiftningen är tvingande, men kan vi få

  Senast ändrad: 2018-10-01 12.42
 37. 37. Tull-Brevmall » Pdf.

  av Oxford Research, ett företag som är etablerat i Sverige. Brexit • Övergångsregler gäller till och med den 31 december 2020 • Vägledningsdokument Nordirland, ny landskod • Frågor och svar om brexit

  Senast ändrad: 2020-12-08 10.35
 38. 38. Tullnytt – 2021-02-04 » Pdf.

  på sidan Trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge. Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria

  Senast ändrad: 2023-06-01 19.43
 39. 39. Sammanfattning dialogmöten maj 2019 » Pdf.

  digitaliseringsarbete samtidigt som vi måste förstärka det operativa arbetet. Osäkerheten kring brexit har också präglat Charlottes första tid och även om risken för en hård brexit kvarstår, känner vi oss trygga

  Senast ändrad: 2019-06-10 11.02
 40. 40. Tullnytt – 2021-11-24 » Pdf.

  om tillgång till Tullverkets e-tjänster Nyheter från Kommeskollegium Många företag använder frihandelsavtalet med Storbritannien efter brexit Svenska företag som importerar från Storbritannien har använt

  Senast ändrad: 2023-06-01 19.43
 41. 41. Dialogmöten »

  för att förenkla tullhanteringen. Sammanfattning av dialogmöten, maj 2019 Pdf, 855.1 kB. Rundabordssamtal om brexit i samarbete med handelskamrarna I december 2018 genomfördes rundabordssamtal på handelskamrarna

  Senast ändrad: 2023-10-20 15.33
 42. 42. Tull-Brevmall » Pdf.

  Brexit Övergångsreglerna gäller till och med den 31 december. Vi har publicerat det uppdaterade vägledningsdokumentet som nu finns översatt till svenska. Eftersom det finns ett Sida 6 av 8 utträdesavtal

  Senast ändrad: 2020-09-28 13.36
 43. 43. Minnesanteckningar extern referensgrupp 190206 » Pdf.

  medarbetare på Tullverket och vi ska stärka verksamheten genom rekrytering. Vi har i våra budgetunderlag önskat en kontinuerlig rekrytering men risken för en hård brexit i mars 2019 gör att vi måste resonera

  Senast ändrad: 2019-02-15 14.43
 44. 44. Tullnytt – 2021-04-08 » Pdf.

  då övergångsperioden för brexit gick ut, det vill säga den 31 december 2020. Under 2021 ska du därför ange dokumentkoden Y067 i fält 44 när du deklarerar varor som övergår till fri omsättning efter ett särskilt

  Senast ändrad: 2023-06-01 19.43
 45. 45. Minnesanteckningar 210301 » Pdf.

  med Storbritannien finns på Tullverkets webbplats. Det finns även information på sidan Frågor och svar om brexit och på landsidan om handelsavtalet med Storbritannien. Läs mer om ursprungsbestämmelser vid import

  Senast ändrad: 2021-03-02 15.48
 46. 46. guidance-customs-procedures en.docx » Pdf.

  services in the area of EU customs law (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness- notices_en#tradetaxud). 10 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements

  Senast ändrad: 2019-11-26 15.24
 47. 47. STY-2019-677 Tullverkets remissvar om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet » Pdf.

  av hushållsavfall från Storbritannien, som kan komma att bli import om eller när Brexit genomförs. Begreppet kommunalt avfall I promemorian avsnitt 7 föreslås att begreppet hushållsavfall utvidgas och benämns

  Senast ändrad: 2019-12-12 15.15
 48. 48. Tullnytt – 2021-02-17 » Pdf.

  om kostnader vid kontroller på tullverket.se. Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? http://www.anpdm.com/newsletter/6497133/44455B407344415E4371 http://www.tullverket.se

  Senast ändrad: 2023-06-01 19.43
 49. 49. Företag » Pdf.

  Tanken är att det ska bli en förordning, det vill säga direkt bindande för alla medlemsstater. Flera svenska företag har lämnat synpunkter på förslaget. Brexit: Medlemsstaterna uppmanas nu att jobba

  Senast ändrad: 2018-06-19 09.42
 50. 50. Företag » Pdf.

  Tanken är att det ska bli en förordning, det vill säga direkt bindande för alla medlemsstater. Flera svenska företag har lämnat synpunkter på förslaget. Brexit: Medlemsstaterna uppmanas nu att jobba

  Senast ändrad: 2018-06-25 10.22

Sidan uppdaterades: